Werkgevers

Nieuwe wetgeving m.b.t. de oproepovereenkomst

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden, met grote gevolgen voor de oproepovereenkomst. Werkgevers moeten oproepkrachten na één jaar dienstverband een vast aantal uren aanbieden, berekend conform het gemiddeld aantal gewerkte uren in de twaalf voorafgaande maanden.