Werknemers

Me too en het recht op de transitievergoeding

Me too en het recht op de transitievergoeding: als de werkgever niet duidelijk is over wat wel en niet kan, kan de rechter de ‘dader’ in bescherming nemen. Dat gebeurde in de zaak tussen de Toneelschool Maastricht en de docent die zich te buiten ging aan sexual harassment.

Nieuwe wetgeving m.b.t. de oproepovereenkomst

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden, met grote gevolgen voor de oproepovereenkomst. Werkgevers moeten oproepkrachten na één jaar dienstverband een vast aantal uren aanbieden, berekend conform het gemiddeld aantal gewerkte uren in de twaalf voorafgaande maanden.

Vrijstelling, schorsing of non-actiefstelling

Werkgevers forceren regelmatig een ontslag door een werknemer te schorsen en het vertrek binnen en buiten de organisatie breed bekend te maken. Onder die zware mentale druk durven veel werknemers tegenmaatregelen niet aan en accepteren zij (te) snel een beëindigingsvoorstel.

Ontslag tijdens Corona?

Wenst uw werkgever te beëindigen tijdens of vanwege de coronacrisis?
Het ministerie van Sociale Zaken heeft nou juist vergaande noodmaatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen en banen en inkomens van werknemers te beschermen.