Overige

Ambtenaar

Qisolute Advocaten, specialist in ambtenarenrecht, staat u bij. Naast onze kennis van het ambtenarenrecht gebruiken wij psychologisch gereedschap om tot oplossingen te komen. Die aanpak heeft in diverse geschillen bij de Universiteit Leiden en bij gemeenten in deze regio gezorgd voor respectvolle oplossingen. Met stevig en respectvol opkomen voor uw belangen en professionele inzet op conflict oplossend overleg komen wij tot het beste resultaat voor u.

Wetswijziging per 1 januari 2020

Sinds 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Het gevolg hiervan is dat veel ambtenaren die vroeger onder het ambtenarenrecht vielen, nu onder het arbeidsrecht vallen. Het doel hiervan is om ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten als werknemers te verschaffen.

Dit heeft een aantal gevolgen:

  • Ook de overheidswerkgever sluit nu een arbeidsovereenkomst met de werknemer, in plaats van dat deze een eenzijdig aanstellingsbesluit neemt.
  • De kantonrechter is de bevoegde rechter om te oordelen over geschillen tussen werkgever en werknemer. De procedure van bezwaar en beroep hoeft niet meer gevolgd te worden, tenzij de cao dat nog voorschrijft.
  • Overheidswerkgevers mogen zelf besluiten of zij een cao sluiten of niet. Rechtspositieregelingen zijn niet meer van toepassing op de arbeidsvoorwaarden.
  • Er bestaat een recht op transitievergoeding en de bovenwettelijke en aanvullende uitkering wordt geregeld in de cao.

Groepen die niet onder de Wnra vallen en dus hun oude positie behouden:

  • Medewerkers van politie en defensie;
  • Rechters en officieren van justitie;
  • Politieke ambtsdragers.

Wij adviseren u en staan u bij in procedures

Qisolute Advocaten is specialist in ambtenarenrecht en heeft veel ervaring met de verschillende rechtspositieregelingen. Wij adviseren u en staan u bij in civiele procedures alsmede bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures. 

Schakel bij een conflict altijd een advocaat in. Wanneer u reageert zonder voldoende kennis of juridische ondersteuning staat u achter ten opzichte van uw werkgever die vaak allang een advocaat heeft ingeschakeld.

Plan jouw gratis adviesgesprek in

Laat uw e-mailadres en telefoonnummer achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.