Ontslag

Ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden maken werkgever en werknemer afspraken over hoe de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Hetgeen wat wordt overeenkomen wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel genoemd de beëindigingsovereenkomst.

Ontslag met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst

Bijna alle ontslagzaken (90 – 95%) eindigen met een vaststellingsovereenkomst waarin de beëindiging met wederzijds goedvinden is vastgelegd. Moet u die direct tekenen? Nee, heel vaak biedt werkgever in eerste instantie de laagst mogelijke ontslagvergoeding aan en is veel meer haalbaar.

Werkgever en werknemer spreken in overleg af wat in de vaststellingsovereenkomst komt te staan. De belangrijkste afspraken die eigenlijk altijd terug komen zijn de einddatum en de transitievergoeding of ontslagvergoeding. Vaak wordt er ook onderhandeld over een vrijstelling per direct, al dan niet te betalen bonussen en verval van relatie- en of concurrentiebeding. Wij zijn gespecialiseerd in onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst. Elk jaar staan wij tientallen mensen bij die hun baan dreigen te verliezen, in onderhandelingen waarmee het resultaat fors wordt verbeterd. Soms leidt dat tot behoud van de baan.

Heb ik recht op WW als ik een vaststellingsovereenkomst teken?

Ja, mits goed is vastgelegd dat werkgever initiatief neemt tot ontslag, de opzegtermijn in acht wordt genomen, er geen sprake is van een dringende reden voor ontslag en u niet ziek bent op het moment van tekenen van de vaststellingsovereenkomst. Het dreigement: ‘anders krijg je geen WW’ is meestal loos en onzin. Dat geldt wel als u zelf ontslag neemt of op staande voet eruit gaat.

Teken geen vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte zonder juridisch advies. Het UWV verstrekt in beginsel geen uitkering als een werknemer vrijwllig het dienstverband tijdens ziekte opgeeft.

Plan jouw gratis adviesgesprek in

Laat uw e-mailadres en telefoonnummer achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.