Conflictregie: neem de situatie in de hand voor deze uit de hand loopt!

Conflictregie: ‘de situatie in de hand nemen voor deze uit de hand loopt’

Voordat er sprake is van een ‘conflict’ is er doorgaans sprake van een herkenbare vóórfase. Er is een verschil van mening, een verschil van inzicht, er is irritatie en emoties gaan een steeds grotere rol spelen waardoor de rationaliteit terrein moet prijsgeven. Maar er wordt nog gesproken met elkaar, de stellingen zijn nog niet betrokken en met neutraal empathische sturing kan een conflict in deze fase nog worden voorkomen. Door de situatie op zo’n moment in de hand te nemen met conflictregie (en de betrokkenen misschien bij de hand) kan worden voorkomen dat de situatie formaliseert, slepend en kostbaar wordt.

Dit is het moment voor conflictregie

Als een conflict eenmaal is uitgebroken gaat het vaak al over winnen of verliezen, over procederen of mediation. En hoewel mediation een prachtig instrument is om een conflict tot een goed einde te brengen, kan en mag een mediator niet veel meer doen dan de schade beperken zonder in de aard van het conflict in te grijpen.

Conflictregie is een proactieve benadering, waarmee in vriendelijkheid, met begrip en door te communiceren, gewerkt kan worden aan een oplossing. Dat kan zowel in de privé-sfeer als in de zakelijke. In dat laatste geval zullen directie of de stafmedewerkers het initiatief moeten nemen zodra er tekenen zijn van een zich ontwikkelende problematiek. De conflictregisseur van Qisolute staat ze hierbij terzijde met de objectieve kijk van de buitenstaander en met kennis van eventuele juridische implicaties.

Samenbrengen van kennis en ervaring

Bij conflictregie wordt juridische expertise samengebracht met kennis en ervaring over hoe mensen in conflictsituaties communiceren en reageren. De belangrijkste vragen daarbij zijn:
– wat beweegt ieder van de partijen?
– waar liggen de kwetsuren en wat kan daaraan worden gedaan?
– welke patronen blokkeren de weg naar een oplossing?
– is de juridisch juiste oplossing in overeenstemming met de persoonlijke en zakelijke doelen?

Op deze manier is veel te winnen. Geen sfeerbederf, geen productieverlies, geen kosten voor een proces of mediation en goede kans op een door iedereen gedragen oplossing.

Conflict-(h)erkenning

Om tot conflictregie te kunnen komen moet er in de organisatie sprake zijn van ‘conflict-(h)erkenning’. Wij  begeleiden leidinggevenden  in het leren herkennen van de signalen en hoe daar adequaat op te reageren. Pas dan kan conflictregie effectief worden ingezet als vernieuwende management tool. Qisolute adviseert en helpt om deze cultuurverandering tot stand te brengen.

Heeft u vragen met betrekking tot conflictregie, bel Qisolute

Jan Floris Holsteijn

Jan Floris Holsteijn

Advocaat & Mediator

Janfloris@qisolute.nl

06 - 50 66 71 29

Bastiaan Meijer

Bastiaan Meijer

Advocaat

Bastiaan@qisolute.nl

06 - 17 33 55 15

Senna Asbai

Senna Asbai

Juridisch medewerkster

Senna@qisolute.nl

Juliet van Dijk

Juliet van Dijk

Juridisch medewerkster

Juliet@qisolute.nl

 

Telefoonnummer kantoor: 071-516 48 88

Algemeen e-mailadres: info@qisolute.nl