Ontslag

Collectief ontslag en reorganisatie

Een reorganisatie is een ingrijpende verandering in een organisatie. Goede voorbereiding is organisatorisch en arbeidsrechtelijk onmisbaar. Als er een ondernemingsraad (of werknemersvertegenwoordiging) is, dan moet deze om advies gevraagd worden. De bedrijfseconomische omstandigheden moeten in kaart worden gebracht en er moet worden besloten welke werknemers wel of niet ontslagen moeten worden. Daarbij moeten verschillende afwegingen gemaakt worden: bedrijfsbelang, persoonlijke voorkeuren en de regels voor afspiegeling.

Informatievoorziening en onderhandelingen

In dit traject is het goed informeren van de werknemers cruciaal en, wanneer die er is, afgestemming met de Ondernemingsraad. Doordachte communicatie is minstens zo belangrijk om een reorganisatie goed te regelen als juridische kennis. Akkoord gaan met de teleurstelling van een ontslag gaat een stuk makkelijker wanneer de medewerkers de beweegredenen begrijpen en de onderbouwing eerlijk en duidelijk is.

Ook moeten er keuzes gemaakt worden over de systematiek: Wordt er op kwaliteit en geschiktheid geselecteerd? Hoe kunnen de (beperkte) juridische mogelijkheden daarvoor worden benut? Hoe worden de medewerkers ingedeeld voor de afspiegeling, waarmee wordt bepaald wie er vertrekken? Hoe wordt een sociaal plan met vertrekregeling vastgesteld? Met wie wordt dat onderhandeld en gecommuniceerd, zodat er maximaal draagvlak voor ontstaat?

Waar wij trots op zijn, is dat de door ons begeleide onderhandelingen steeds in relatieve rust, deskundig en respectvol zijn verlopen.

Blijvende werknemers moeten goed begeleid worden

Ook de blijvende werknemers moeten niet worden vergeten en goed worden geïnformeerd en begeleid. Dat zij (nu) niet ontslagen worden, neemt niet weg dat onzekerheid (over een mogelijk ontslag in de toekomst) is aangewakkerd. Informatievoorziening (afgestemd met de OR) is ook voor wie blijft essentieel. Dat voorkomt dat de productiviteit tijdens en na een reorganisatie afneemt.

Onze bijdrage in een reorganisatietraject

Of wij nou de werkgever of de ondernemingsraad bijstaan, de inzet is een zorgvuldig, integer en respectvol proces te creëren. Het beste advies over de juridische mogelijkheden en de rechtspositie in de medezeggenschap is duidelijkheid verschaffen over de bevoegdheden en mogelijkheden van de ondernemingsraad. Zeer goede begeleiding, zodat een transparant, effectief en zakelijk traject wordt doorlopen met een hoge acceptatie en een korte doorlooptijd. Daar komt bij dat dit geïntegreerd werken op het juridische, beleidsmatige en communicatieve vlak de betrokkenen zeer veel voldoening geeft en dat geldt ook voor ons.

Plan jouw gratis adviesgesprek in

Laat uw e-mailadres en telefoonnummer achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.