Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst en WW

Vaak wordt ons de vraag gesteld of men wel recht heeft op een WW-uitkering na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst. Op een feestje, het werk, in de kennissenkring of door familie wordt vaak zomaar iets geroepen als: “Let op: als je een vaststellingsovereenkomst tekent heb je geen recht op WW!”.

Wij kunnen u geruststellen en zeggen dat dit complete onzin is. U heeft als u uw zaken goed regelt wel degelijk recht op een WW-uitkering van het UWV na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst. Hierdoor is het noodzakelijk advies van een deskundige in te winnen zodra u te maken krijgt met het aangaan van een vaststellingsovereenkomst.

Kan ik bij het UWV wel WW aanvragen als ik een vaststellingsovereenkomst teken?

Ja, mits goed is vastgelegd dat werkgever het initiatief neemt tot ontslag, de opzegtermijn in acht wordt genomen, er geen sprake is van een dringende reden voor ontslag en u niet ziek bent op het moment van tekenen van de vaststellingsovereenkomst.

Het dreigement: ‘anders krijg je geen WW’ is meestal loos en onzin. Dat geldt wel als je zelf ontslag neemt of op staande voet wordt ontslagen.

Moet werkgever rekening houden met de opzegtermijn in de vaststellingsovereenkomst?

In de beëindigingsovereenkomst legt u samen met uw werkgever vast op welke datum het dienstverband eindigt. De periode tussen de ondertekening van de overeenkomst en de datum waarop het dienstverband eindigt moet minimaal gelijk zijn aan de (wettelijke) opzegtermijn. In die periode wordt het loon gewoon doorbetaald en bent u nog in dienst. Staat de opzegtermijn niet correct in de vaststellingsovereenkomst dan heeft u pas later recht op WW, namelijk pas na afloop van de daadwerkelijke opzegtermijn.

Vrijstelling van werkzaamheden

Een onderhandelpunt is de vrijstelling van werk tussen de datum van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst en de einddatum. Deze vrijstelling maakt het bijvoorbeeld mogelijk om tijd te investeren in het vinden van een nieuwe baan of om een opleiding te volgen.

Laat u ondersteunen door experts wanneer u te maken krijgt met het tekenen van een vaststellingsovereenkomst.

Plan jouw gratis adviesgesprek in

Laat uw e-mailadres en telefoonnummer achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.