Ondernemingsrecht

Algemene voorwaarden

Goed opgestelde algemene voorwaarden zijn een essentieel onderdeel van een goede bedrijfsvoering. Leesbare taal die aansluit bij uw communicatie en wat u uw klanten aanbiedt is belangrijk. Onderzoek in 2011 wees uit dat bijna een derde van de geschillen waarbij een ondernemer een jurist of advocaat inzet voorkomen had kunnen worden als de ondernemer (op de juiste manier) gebruik had gemaakt van juridisch sluitende algemene voorwaarden. De juridische kosten die het oplossen van deze geschillen in 2011 voor ondernemers met zich mee bracht werden geschat op zo’n € 59 miljoen euro.

Juridisch essentieel

Het goed gebruiken van deze voorwaarden (bijvoorbeeld door deel uit laten maken van iedere offerte) is vervolgens juridisch essentieel. Uw klant moet uw de voorwaarden aantoonbaar hebben ontvangen en hebben kunnen lezen. Het laten opstellen en correct gebruiken van goede algemene voorwaarden kan een bedrijf een hoop ellende besparen.

Opstellen

Algemene voorwaarden bevatten standaard clausules die u als ondernemer deel wilt laten uitmaken van ieder contract, maar niet in iedere aanbiedingsbrief wilt herhalen. Betalingstermijnen, eigendomsvoorbehoud, welk recht van toepassing is, in de voorwaarden staan afspraken over de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van partijen. Ze moeten zo geformuleerd zijn dat u juridisch sterk staat als er een geschil ontstaat tussen u en uw klant/ zakenrelatie. Het is van belang dat ze begrijpelijk en helder opgesteld zijn. Zo wekken ze geen irritatie op bij klanten en hebben ze niet het effect dat uw salesmensen de voorwaarden liever niet gebruiken.

Van belang is dat de algemene voorwaarden zodanig zorgvuldig opgesteld worden dat ze door een rechter niet als onredelijk aan de kant worden geschoven.

Tot slot moeten de algemene voorwaarden voldoen aan de wet. Voorwaarden van internet zijn meestal niet zinvol voor het versterken van uw zakelijke en juridische positie. Deze zijn niet toegesneden op uw bedrijfsvoering en hebben daarom vaak een averechts effect. Wij stellen algemene voorwaarden op waar u wel iets aan heeft.

Gebruik

Het laten opstellen van algemene voorwaarden heeft natuurlijk geen zin als ze daarna in de praktijk niet correct worden gebruikt. Wij geven u op maat advies hoe u op de juiste wijze en tijdig uw voorwaarden aan uw wederpartij verstrekt. Ook kunnen we u vertellen hoe u kunt voorkomen dat niet uw eigen voorwaarden maar die van uw wederpartij op een overeenkomst van toepassing worden verklaard.

Plan jouw gratis adviesgesprek in

Laat uw e-mailadres en telefoonnummer achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.