Overige

Loonvordering

Qisolute grijpt stevig in als werkgever loon niet betaalt. Als werknemer bent u afhankelijk van uw salaris. Niet of niet tijdig betalen wordt door de rechter als een ernstige tekortkoming gezien en u doet er goed aan schriftelijk tot betaling te sommeren. Qisolute komt voor uw belangen op wanneer uw loon te laat wordt betaald. We hebben overleg met u over de achtergrond en als het zin heeft overleg met de werkgever. Beweegt het niet, dan volgt een sommatie, een loonvorderingsprocedure of een faillissementsaanvraag.

Sanctie niet uitbetalen salaris

Uw werkgever is als hij 3 dagen te laat is met de loonbetaling een verhoging verschuldigd over het achterstallige salaris (art 7:625 lid 1 BW). Deze verhoging bedraagt over de 4de tot en met de 8ste dag 5% per dag. Daarna bedraagt de verhoging 1% per dag met een maximum van 50%. Dit maximum kan door de rechter gematigd worden. Daarnaast kan u de wettelijke rente vorderen.

Redenen uitblijven salaris

Er zijn diverse redenen waarom werkgevers ondanks de forse sanctie de loonuitbetaling stoppen. Dit gebeurt bijvoorbeeld vaak: – na ontslag op staande voet – wegens het niet nakomen van re-integratieverplichtingen door een werknemer – gedurende een schorsing – wegens financiële problemen bij de werkgever.

Een rechter beoordeelt achteraf of uw werkgever het salaris terecht niet heeft uitbetaald. Daarbij geldt dat een salarisstop een verstrekkende maatregel is die niet gemakkelijk mag worden opgelegd.

Onderhandelingen

Tegen de achtergrond van uw specifieke situatie bepalen de advocaten van Qisolute in overleg met u de strategie. Het is verstandig om in eerste instantie een aanmaning aan uw werkgever te sturen waarin uw aanspraken worden verwoord. Op de juiste wijze benaderd zijn werkgevers meestal wel bereid om in overleg te treden. Stelt uw werkgever zich redelijk op dan werken wij snel toe naar een oplossing zonder procedures. 

Is de sfeer slecht dan weten wij dat vaak met oplossingsgerichte communicatie op te lossen. Is er geen redelijke reactie dan volgt, na gedegen advies aan u over uw kansen bij de kantonrechter,  het dagvaarden van de werkgever.

Plan jouw gratis adviesgesprek in

Laat uw e-mailadres en telefoonnummer achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.