Ontslag

Ontslag en procedure

De aanpak van Qisolute gaat uit van het beperken van procedures, die vaak ongewenst en onnodig zijn. Door middel van een goede onderhandelingsstrategie is het mogelijk uw belangen te behartigen en toch op een juiste en nette manier afscheid te nemen van de werknemer.

Soms lukt het niet om tot overeenstemming over beëindiging van het dienstverband te komen met een werknemer. Het kan dan nodig zijn om een procedure te starten. Qisolute Advocaten staat u bij tijdens een procedure bij de kantonrechter of de rechtbank.

Wat als een rechtszaak toch nodig is? Wanneer mag je een werknemer ontslaan? Wat zijn de redenen voor ontslag?

Om een werknemer te mogen ontslaan moet er sprake zijn van een redelijke grond. Artikel 7:669 lid 3 BW geeft een limitatieve opsomming van redelijke gronden voor ontslag:

  • Bedrijfseconomische redenen;
  • Langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • Veelvuldig ziekteverzuim;
  • Disfunctioneren;
  • Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • Weigering arbeid te verrichten wegens gewetensbezwaren;
  • Verstoorde arbeidsverhouding;
  • Andere omstandigheden waardoor van de werkgever niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Als u een redelijke grond voor ontslag kunt aantonen geeft het UWV of de kantonrechter u toestemming de arbeidsovereenkomst te beëindigen. U bent dan enkel de wettelijke transitievergoeding verschuldigd. 

Als u geen redelijke grond kunt aantonen blijft uw werknemer in dienst en is enkel beëindiging met wederzijds goedvinden mogelijk.

Ontslag via UWV

Voor ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid is toestemming vereist van het UWV. Hiervoor is een procedure vereist. Vaak komen partijen tot overeenstemming over een vertrek met wederzijds goedvinden voordat het tot een procedure komt.

Ontslag via kantonrechter

Voor de overige ontslaggronden is toestemming vereist van de kantonrechter. Ook hiervoor zal een procedure gestart moeten worden.

Plan jouw gratis adviesgesprek in

Laat uw e-mailadres en telefoonnummer achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.