Qisolute Advocaten
voor ondernemingsrecht

Gratis adviesgesprek aanvragen

Bel 071 - 516 4888

Qisolute verleent advies aan bedrijven in het kader van koop of verkoop van ondernemingen, reorganisaties of herfinanciering

In een eerste kosteloos adviesgesprek beoordeelt onze ondernemingsrechtspecialist, Jan Floris Holsteijn, uw situatie. In overleg ontwikkelen wij een plan van aanpak hoe te komen tot een optimaal resultaat. Zien wij geen mogelijkheden om uw bedrijf bij te staan of te adviseren, dan hoort u dat ook meteen van ons.

Ondernemingsrecht bij Qisolute

Wil je direct weten wat een expert in jouw situatie zou doen?

Laatste artikelen