Blogartikel

Voor echte rechtsbijstand moet je niet bij de rechtsbijstandsverzekeraar zijn!

Voor echte rechtsbijstand moet je niet bij de rechtsbijstandsverzekeraar zijn!

Onder die titel plaatste hoogleraar Mies Westerveld een ingezonden brief in de NRC van 4 februari 2021. Dat in reactie op het pleidooi van sommigen om ook de gesubsidieerde rechtsbijstand bij verzekeraars onder te brengen. Het is een groot misverstand bij sommige politici, waaronder Minister Grapperhaus, dat rechtzoekenden in voor hen belangrijke zaken echt goed geholpen worden door rechtsbijstandsverzekeraars. Ja, het is goedkoper dan een advocaat, maar het probleem hangt daar logisch mee samen: ze gáán er niet voor, nemen de tijd er niet voor en zetten veelal jonge en onervaren juristen in. Anders wordt het gewoon te duur.

Degene die zich veilig waant met een rechtsbijstandsverzekering en afgaat op dat advies komt vaak bedrogen uit. Als je – als het haast heeft – al op tijd wordt teruggebeld! In het arbeidsrecht zeg ik tegen de werkgever, wanneer de werknemer zich door een rechtsbijstandsjurist laat bijstaan, ‘dat scheelt een hoop geld’. Als ze al deskundig zijn zetten ze niet door en ze zijn gericht op snel schikken en de kosten beperken.

Maar echt stevige rechtsbijstand is nodig wanneer je als werknemer met een veel te lage vergoeding wordt afgescheept of onterecht geschorst wordt of ontslagen. Dan is inzet vereist met durf, scherpte en deskundigheid. Met specialistische kennis van bijvoorbeeld arbeidsrecht, hoort het dan ook bij die deskundigheid om een goede schikking te treffen en zo procedures te voorkomen.

Een rechtsbijstandsverzekering is heel nuttig voor het geval een procedure onvermijdelijk is, want dan heb je het recht zelf een advocaat te kiezen. Voor de adviesfase is die polis minder geschikt. Dat advies is vaak meer gericht op het beperken van ‘hun’ schade dan op het beperken van jouw schade of het halen van je recht.

Jan Floris Holsteijn, Qisolute. Wij behandelen landelijk arbeidszaken voor werknemers en werkgevers, met durf, scherpte en deskundigheid.

Contact

Heeft u een vraag over ontslag? Bel ons of vul ons formulier in voor een halfuur kosteloos juridisch advies.