Schorsen

Schorsing als oplossing voor een onhoudbare situatie op de werkvloer

Schorsing van een of meerdere werknemers is soms de enige mogelijkheid een onhoudbare situatie op de werkvloer op te lossen. Bedenk daarbij wel dat een kantonrechter in een daaropvolgende (ontslag)procedure de schorsing kritisch zal beoordelen. Schorsing wordt gezien als een maatregel die de goede naam van de werknemer aantast. 

Wanneer schorsen werknemer?

U als werkgever mag een werknemer alleen schorsen als er zwaarwegende gronden zijn die dit rechtvaardigen. Wordt er lichtvaardig geschorst dan kan een onnodig hoge ontslagvergoeding het gevolg zijn. Voorkom dit door vóór schorsing juridisch advies in te winnen.

Rechtspraak: schorsing is een ingrijpende maatregel die alleen door zwaarwegende gronden wordt gerechtvaardigd

De wet bepaalt dat u zich moet gedragen als een goed werkgever. Door schorsing van een werknemer zal hij of zij bij collega’s en zakenrelaties reputatieschade oplopen. Kantonrechters oordelen in het algemeen dat schorsing alleen is toegestaan als de werkgever zwaarwegende gronden heeft om de werknemer niet meer op het werk toe te laten. 

Als reden voor schorsing voldoet niet dat de werkgever toch al van plan is de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Er moet namelijk sprake zijn van een situatie waarin van u niet verlangd kan worden uw werknemer nog toe te laten tot de werkvloer. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw werknemer bij slepende ruzies de sfeer op de werkvloer ondragelijk maakt. Ook ernstige fouten, fraude of ongewenste seksuele intimiteiten (sexual harassment) kunnen een goede reden zijn voor schorsing. Tijdens het onderzoek naar dergelijke zaken is schorsing (meestal) ook toegestaan (mits niet langer dan strikt nodig). 

Van belang is uiteindelijk of uw belang om tot schorsing over te gaan zwaarder weegt dan het belang van uw werknemer om toegelaten te worden tot de werkvloer.

Praktijk: zonder goede onderbouwing schorsen kost geld in latere ontslagprocedure

Werkgevers gaan regelmatig over tot schorsing als zij eenmaal besloten hebben de arbeidsovereenkomst met een werknemer te willen beëindigen. Dat op zich is onvoldoende reden. Voor schorsing moet er echt een onhoudbare situatie zijn. 

Een onrechtmatige schorsing is voor veel kantonrechters een reden om in een latere ontbindingsprocedure een hogere vergoeding toe te kennen.

Plan jouw gratis adviesgesprek in

Laat uw e-mailadres en telefoonnummer achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.