Ontslag

Ontslag met wederzijds goedvinden

In meer dan 90% van de gevallen regelen werkgever en werknemer ontslag onderling, zonder dat rechter of het UWV er aan te pas komen.

Vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst

Slepende onderhandelingen moeten worden vermeden. Werknemer krijgt de keuze: of een snelle regeling of een procedure. Onder die druk komt meestal op korte termijn een regeling tot stand. Goede voorbereiding en doordachte communicatie zijn daarbij minstens zo belangrijk als juridische kennis over vergoedingen en procedures. Voelt een werknemer zich oneerlijk behandeld, niet gehoord, niet gezien of geschoffeerd, dan vertaalt zich dat in boosheid en onwrikbaarheid in onderhandelingen of in een procedure. Akkoord gaan met de teleurstelling van een ontslag gaat een stuk gemakkelijker wanneer de werknemer de beweegredenen begrijpt en de onderbouwing eerlijk en duidelijk is.

Op die basis leidt onze inzet vrijwel altijd tot een schikking die onze cliënt meevalt en die door de werknemer redelijk wordt gevonden. Met een middelgrote onderneming in midden Nederland hebben wij onlangs geconcludeerd dat wij in zeven jaar arbeidsrechtelijke begeleiding niet één keer bij de rechter zijn uitgekomen, terwijl vergoedingen altijd redelijk en soms ruim beneden de verwachting lagen. De kunst is het voor u als werkgever goed te regelen op een manier die uw werknemer (en zijn adviseur) als redelijk accepteert.

Plan jouw gratis adviesgesprek in

Laat uw e-mailadres en telefoonnummer achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.