Ontslag

Ontslag nemen tijdens ziekte

Neem nooit zomaar ontslag tijdens ziekte. U heeft in beginsel geen recht op WW of een ziektewetuitkering als u zelf tijdens ziekte vertrekt. Win in een dergelijke situatie altijd eerst juridisch advies in.

Kan ik een vaststellingsovereenkomst tekenen als ik ziek ben?

Op het moment dat u ziek bent of wordt is het vaak niet verstandig om een vaststellingsovereenkomst te tekenen. U heeft immers in beginsel geen recht op WW of een andere uitkering.

Uw werkgever mag u tijdens de eerste twee jaar ziekte niet ontslaan, is verplicht minimaal 70% van het loon door te betalen en dient mee te werken aan een mogelijk re-integratietraject. Als voorduren van het dienstverband het herstel in de weg zit kan het wel verstandig zijn om een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen, wij kunnen dit eventueel met u bespreken.

Juridische ondersteuning tijdens je re-integratie

Als u ziek bent ligt uw prioriteit bij herstel en zit u niet te wachten op juridische procedures. Uw werkgever kan uw ziekte echter als lastig of duur ervaren. Er kunnen dan conflicten ontstaan omdat u niet kunt werken. Veel van dit soort conflicten gaan over de vraag of een werknemer daadwerkelijk ziek is. Ook is er regelmatig onenigheid over de verplichtingen van werknemer en werkgever tijdens een re-integratietraject.

Teken geen vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte zonder juridisch advies. Het UWV verstrekt in beginsel geen uitkering als een werknemer vrijwllig het dienstverband tijdens ziekte opgeeft.

Wij vertegenwoordigen uw juridische belangen scherp en adequaat, zodat u zonder die belasting aan uw herstel kan werken. De advocaten van Qisolute behartigen uw belangen. U hebt er recht op respectvol behandeld te worden tijdens ziekte. Moeilijkheden ontstaan wanneer er twijfel is of u wel ziek bent of wanneer de werkgever er geen tijd en aandacht aan besteedt.

De advocaten van Qisolute kennen deze problematiek door en door, als advocaat van werknemers, als adviseur van werkgevers en ook als mediator. Als uw advocaat treden wij stevig op als uw belangen niet worden gerespecteerd. Met onze visie op conflicten en de communicatie daarbij weten wij procedures vaak te vermijden en een respectvolle omgang met elkaar te herstellen.

Verplichtingen werkgever bij ziekte

  • Twee jaar lang minimaal 70% van uw loon door te betalen. Afhankelijk van het arbeidscontract of de CAO is vaak zelfs 100% verplicht;
  • Gezamenlijk met u zorg te dragen voor uw re-integratie. Zowel u als uw werkgever moeten een actieve inspanning verrichten zodat u terug kunt keren in uw eigen of in een passende functie binnen het bedrijf. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn moet u samen met uw werkgever zoeken naar mogelijkheden bij andere bedrijven.

Wetgeving

De verplichtingen van uw werkgever tijdens ziekte lijken helder. Desondanks komt het in de praktijk vaak tot onenigheid. Zo mag een werkgever de loondoorbetaling stoppen als zijn werknemer niet goed meewerkt aan het re-integratietraject. Maar wat is goed meewerken? Wat als de aangeboden arbeid niet passend is? De relevante wetgeving voor dit soort gevallen is ingewikkeld, veelomvattend, aan verandering onderhevig en voor een werknemer moeilijk te overzien. Goed juridisch advies biedt u de zekerheid dat u voldoet aan uw verplichtingen en dat uw rechten worden gerespecteerd. Zo zit u niet in onzekerheid en kunt u zich focussen op herstel.

Bedrijfsarts en deskundigenoordeel UWV

Een derde partij bij ziekte is de door de werkgever ingeschakelde bedrijfsarts. Die controleert of u daadwerkelijk ziek bent en hoe u het beste kunt re-integreren in uw eigen of in een passende functie. Bent u het niet eens met uw bedrijfsarts dan kunt u een second opinion aanvragen of naar het UWV voor een deskundigenoordeel. Qisolute geeft graag advies hoe u dat strategisch het beste aanpakt.

Transitievergoeding bij slapend dienstverband

Sinds 1 april 2020 kan de werkgever bij het UWV vergoeding vragen van transitievergoedingen die zijn betaald bij beëindiging van het dienstverband van een werknemer die al twee jaar arbeidsongeschikt is. Dit heeft tot gevolg dat de werkgever, op grond van goed werkgeverschap, het slapend dienstverband niet langer mag laten voortduren. Dit geldt niet wanneer de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft bij het in dienst houden van de arbeidsongeschikte werknemer.

Kortom, bent u al langere tijd arbeidsongeschikt en wil u werkgever u niet ontslaan omdat de transitievergoeding dan betaald moet worden? Neem dan vooral contact met ons op, wij helpen u verder.

Advies bij ontslag en ziekte?

De advocaten van Qisolute adviseren als dat beter is op de achtergrond zodat de relatie met uw werkgever niet verstoord wordt. Alleen in overleg met u nemen wij de onderhandelingen over. Bijvoorbeeld omdat dit uit tactisch oogpunt verstandig is of als u de kracht niet meer heeft. Onderschat niet hoe moeilijk het kan zijn in zo’n situatie voor uzelf op te komen. Naast de ziekte zit uw loyaliteit aan uw werkgever u soms fors in de weg. Wij zijn de arbeidsrechtspecialist en conflict begeleider waarmee u sterk staat.

Heeft u vragen over ziekte, arbeidsongeschiktheid of re-integratie, bel ons of vul ons formulier in voor een halfuur kosteloos advies binnen 4 uur.

Plan jouw gratis adviesgesprek in

Laat uw e-mailadres en telefoonnummer achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.