Overige

Ondernemingsraad

Qisolute Advocaten begeleidt ondernemingsraden in (zwaardere) adviestrajecten. 

Dankzij ons advies een ondernemingsraad met werkelijke invloed!

Jan Floris Holsteijn begeleidde eerder bijvoorbeeld zeer effectief de ondernemingsraad van woningbouwvereniging Ymere. Die werd zo een volledig gelijkwaardige gesprekspartner in de corporate governance van Ymere. Hoofddoel: werkelijke invloed voor de ondernemingsraad. Dat begint met effectief vergaderen waarmee ieders inbreng zichtbaar en nuttig wordt. 

Wij bewaken het leggen van de verbinding met de achterban en werken actief aan het achterhalen van informatie die nodig is om als ondernemingsraad een besluit te kunnen doorgronden en invloed te kunnen hebben. Alleen dan kan vanuit gelijkwaardigheid met de directie worden geadviseerd. Waar nodig wordt de directie/bestuurderstak aan het naleven van de wet gehouden. Bij een sterk gemotiveerde inzet is escalatie naar de kantonrechter of de Ondernemingskamer niet nodig, maar de ondernemingsraad moet soms wel laten merken bereid te zijn haar informatie- of adviesrecht af te dwingen.

Een advocaat erbij halen, komt er dan niet juist een conflict?

De directie of het bestuur zal advisering door een advocaat in het begin vaak afkeuren. Bedenk daarbij echter wel  dat die directie zich wel steeds professioneel laat adviseren hoe met de ondernemingsraad om te gaan. In lastige materie neemt de directie zo inhoudelijk en juridisch een forse voorsprong. Wordt de ondernemingsraad door een (diplomatiek optredende) advocaat begeleid dan neemt meteen het respect voor die ondernemingsraad toe. De gesprekspartners worden veel meer aan elkaar gewaagd.

Wat kan Qisolute Advocaten voor u betekenen?

De ondernemingsraad of de afgevaardigden die het contact met de bestuurder hebben, worden actief geadviseerd hoe daarin effectief te zijn. Wij kunnen als adviseur naar voren treden om gevoelige zaken aan de orde te stellen, zodat individuele leden van de ondernemingsraad uit de wind blijven. 

Vervolgens nemen wij deel aan de gesprekken of onderhandelingen met de bestuurder die immers ook vaak (goed juridisch) geadviseerd aan tafel komt. De bestuurder heeft meestal een grote informatievoorsprong. Ondersteund door de WOR kan dat worden recht gezet. De inzet is om met een degelijke voorbereiding en door goed overleg met de bestuurder te komen tot dat besluit dat het beste is voor de organisatie en voor de werknemers die door het besluit geraakt worden. 

Deze actieve aanpak voorkomt frustratie van de ondernemingsraad bij blijvende achterstand in informatie en door onvoldoende gewicht in gesprekken. 

Ten behoeve van de bestuurder en de organisatie worden adviestrajecten voorkomen en blijft negatief advies van de ondernemingsraad achterwege. Zo wordt voorkomen dat in een enkel moment teniet wordt gedaan wat er aan goede sfeer en imago is opgebouwd in zowel arbeidsrelaties als (extern) in de goede naam van de organisatie. Met deze aanpak is het mogelijk om als ondernemingsraad effectief invloed uit te oefenen op het te nemen besluit en zo, waar nodig, tot aanpassing van het besluit te komen voordat daarover wordt geadviseerd. Zo speelt de ondernemingsraad een serieuze rol in de corporate governance structuur van de organisatie. Ook wordt zo door de ondernemingsraad de kennis en het contact met de achterban optimaal benut. Waar in veel organisaties ingrijpende veranderingen aan de orde zijn, hebben bestuurder en organisatie er alle belang bij dat de ondernemingsraad zijn rol kan spelen om: 

  • De ‘natuurlijke’ weerstand tegen verandering te verminderen; 
  • De acceptatie van goede besluiten te vergroten; en 

In overleg tot het best mogelijke besluit te komen. 

Plan jouw gratis adviesgesprek in

Laat uw e-mailadres en telefoonnummer achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.