Blogartikel

Rechters kritisch op ontslag Pieter Veuger

Rechters kritisch op ontslag Pieter Veuger na non-actiefstelling en onafhankelijk onderzoek

Voelt een ontslag als “de botte bijl erin”? De kans is heel groot dat de rechter dat niet toelaat. Zie de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem waarin de Volksbank directeur Pieter Veuger gelijk krijgt. Het gerechtshof draait het ontslag terug, waardoor de onderhandelingspositie van Veuger ijzersterk is.

De zaak onderstreept dat je na aangezegd ontslag het eerste minimumvoorstel in een vaststellingsovereenkomst maar beter niet moet accepteren. Stevig tegenspel geeft een vaak tienduizenden euros hogere vergoeding, minder frustratie en voldoening dat je voor jezelf bent opgekomen!

Gang van zaken

In het geval van Veuger werd na ruzie in de top een onafhankelijk onderzoek ingesteld. De cynische praktijk is dat de uitslag van zo’n onderzoek vaak al vaststaat. De werkgever betaalt en bepaalt. Het aantal tuchtzaken tegen advocaten die dergelijk onderzoek als onafhankelijk verkopen, neemt toe.

Klachten over het onderzoek door de Brauw naar mogelijke aanbestedingsfraude door de NS, over ‘onafhankelijk’ onderzoek van NautaDulith naar een illegale fiscale constructie opgetuigd door de eigen cliënt Baker Tilly Berk  en over Allen & Overy dat onderzoek deed bij ING de interne controles tegen witwassen, waarna de bank daarvoor in 2018 een megaboete van € 775  miljoen kreeg opgelegd omdat die controles ondermaats waren. Bij een integriteitsonderzoek gericht tegen een cliënt van ons zag de onderzoeker er geen probleem in om een andere pet op te zetten en vervolgens als advocaat tegen onze cliënt op te treden, wat een heel kostbaar staartje had voor de werkgever.

De botte bijl van de Volksbank had de volgende elementen: Veuger was net begonnen toen hij al op non-actief werd gesteld. Arbeidsrechtelijk is dat al een moeilijk te verdedigen ingreep van de werkgever. Na het onderzoek werd er medegedeeld dat er “geen vertrouwen meer was”. Hij meldde zich ziek en werd desondanks ontslagen.

De Raad van Commissarissen was niet formeel bevoegd te ontslaan, maar stuurde wel al een persbericht uit over het ontslag. Het formeel juiste ontslag door staatsaandeelhouders NLFI volgde pas later.

Kortom, de Raad van Commissarissen in de rol van werkgever probeerde zo veel mogelijk voldongen feiten te creëren, daarbij diverse regels negerend. Ook de ziekmelding werd genegeerd en er werd aanvankelijk geen re-integratieprocedure gestart.

Uitspraak gerechtshof

Terecht haalt het gerechtshof een streep door deze gang van zaken: ook als je vreest dat je ontslagen wordt mag je je ziekmelden en in de stress van zo’n situatie is dat meestal goed verdedigbaar. Ook op directieniveau mag niet lichtvaardig overgegaan worden tot op non-actiefstelling. Ook na een ziekmelding die de werkgever niet bevalt moet de bedrijfsarts worden ingeschakeld. Is een ontslag nog niet ‘rond’ dan wordt een prematuur persbericht de werkgever kwalijk genomen.

De uitspraak bevestigt: de rechtsbescherming in ontslagsituaties werkt. Maar het is een situatie met grote mentale druk en juridisch powerplay. Om niet met een veel te lage vergoeding en een kater te vertrekken moet je wel de moed hebben je goed te laten adviseren. Onder de juiste druk -en in het uterstel geval een procedure- blijkt dat de werkgever de ontslaggronden juridisch niet hard kan maken. In 95% van de gevallen wordt afgerond met een schikking en draagt de werkgever de kosten.

Contact

Heeft u ook advies nodig? Neem contact met ons op of vul ons formulier in voor een half uur gratis advies binnen 24 uur na het invullen van het formulier.