Blogartikel

Me too en het recht op de transitievergoeding

Me too en het recht op de transitievergoeding


De jarenlange rechtsstrijd eindigt met het oordeel Gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden: Grensoverschrijdend #metoo gedrag toneeldocent is wel verwijtbaar; toch een transitievergoeding van circa één jaarsalaris!

De docent was sinds 1989 in dienst (daarom komt de vergoeding hoog uit) en in 2017 ontslagen na meldingen van studenten over ongewenste aanrakingen en dubbelzinnige opmerkingen. Dat was niet voor het eerst: eerder had hij  in 2006 al een officiële waarschuwing gekregen en was hem in 2010 een verbod op elke vorm van fysiek contact opgelegd. De docent was hardleers en had desondanks een studente op haar billen getikt en een andere gemasseerd.

Dan de procedures: Kantonrechter: ontslag terecht en geen recht op transitievergoeding.

De kantonrechter te Limburg oordeelde in 2018 (ECLI:NL:RBLIM:2018:6664): dit gedrag was ernstig verwijtbaar en dus mocht hij ontslagen worden zonder een transitievergoeding.

Gerechtshof: ontslag terecht maar wel recht op transitievergoeding van één jaarsalaris

In hoger beroep bevestigde het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2019:1649)dat het gedrag verwijtbaar was maar dat de Hogeschool desondanks een transitievergoeding van circa één jaarsalaris aan de docent moest betalen. Dit omdat de Hogeschool geen duidelijke regels hanteerde “over wat wel en niet acceptabel is in de termen van grensoverschrijdend gedrag”.

Hoge Raad: rechtszaak moet opnieuw

De Hogeschool liet het er niet bij zitten zodat de zaak in 2020 bij de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2020:1307) terecht kwam. Die oordeelde dat de zaak opnieuw moest omdat het oordeel van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch slecht gemotiveerd was. Gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden moest toen opnieuw een oordeel vellen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden: gedrag verwijtbaar, wel recht op transitievergoeding

In 2021 deed Gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden (ECLI:NL:GHARL:2021:174) uitspraak: de Hogeschool wist dat de docent ondanks het verbod tot fysiek contact uit 2010 steeds massagelessen is blijven geven. In die  massagelessen zegt het Hof, werden noodzakelijkerwijs “de grenzen opgezocht”. Dat de docent er niet in was geslaagd te voorkomen dat leerlingen het contact als grensoverschrijdend hebben ervaren vind ook deze rechter reden voor ontslag. Maar ook hier handhaaft het Gerechtshof dat de Hogeschool de docent de transitievergoeding van circa één jaarsalaris moest betalen.

Qisolute adviseert

De rechtspraak worstelt met de omgang met #metoo en ander grensoverschrijdend gedrag (ongewenste intimiteiten, sexual harrassement, aanranding, pesten, etc). Vaak is onduidelijk wie wat gedaan heeft, in welke context iets gebeurd is en of wat er gebeurd is grensoverschrijdend is. Duidelijk is wel dat rechters de afgelopen jaren strenger zijn gaan oordelen. Wat dertig jaar geleden toegestaan werd kan nu reden zijn voor ontslag.

De casus van de Maastrichtse toneeldocent laat zien dat verschillende rechters tot een heel ander oordeel kunnen komen, met voor zowel werkgever als werknemer grote financiële gevolgen. De advocaten van Qisolute hebben veelvuldig werkgevers en werknemers, bijgestaan in #metoo zaken. Werkgevers om te beslissen hoe te reageren met onderzoek en verhoor, werknemers voor verweer tegen ontslag (vaak op staande voet). Zoals de Limburgse zaak laat zien moet er heel goed naar alle feiten worden gekeken, niet alleen naar het #me too moment.

Een tip aan werkgevers op grond van bovenstaand voorbeeld is: stel duidelijke regels en richtlijnen op in de organisatie met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag en communiceer dit herhaaldelijk naar werknemers (en in dit geval leerlingen). Dit kan veel ongewenste situaties op de werkvloer voorkomen.

Terugkerend thema is vaak dat werkgevers voor het eerst te maken hebben met #metoo op de werkvloer en verbijsterd zijn over wat er is gebeurd, met een collega die emotioneel en verbijsterd is wat hem of haar is overkomen, en iemand die even verbijsterd is van zo iets beschuldigd te worden. Hoe verder met de organisatie, wat voor onderzoek en maatregel is nodig? In Wij begeleiden zo’n onzekere situatie met kennis van wat de rechter ervan zou zeggen en met een scherp oog voor alle emoties die een rol spelen. Wij voorkomen escalatie of adviseren tot stevige maatregelen, hetzij tegen een medewerker die over de schreef is gegaan, hetzij tegen een werkgever die te snel tot ontslag heeft besloten. Door 100% voor het belang van onze cliënt te gaan en duidelijke stappen te zetten bereiken we meestal een oplossing die recht doet aan de situatie, zonder dat een procedure nodig is.

Een vraag over #metoo? Is hier nou sprake van sexual harassment? Ik ben er slachtoffer van, wat kan ik doen? Ik ben ontslagen maar niet terecht?

Bel +31 (071) 516-4888. In een eerste telefonisch overleg bekijken wij zonder kosten of en zo ja wat wij voor u kunnen doen. Onze referenties in arbeidszaken en deze soort zaken zijn zeer goed.