Blogartikel

Werkgever ontslaat werknemer met een dienstverband van 36 jaar

Feiten

Werknemer is manager in de gehandicaptenzorg en roostert kort achter elkaar twee maal twee onervaren uitzendkrachten tegelijk voor een dienst in. Beide keren werd er slecht voor patiënten gezorgd. De kamers waren na afloop een rommel, patiënten werden slecht verzorgd en/of zelfs opgesloten in hun kamer. Daarnaast bleek uit een audit dat de kwaliteit op de locatie waarvoor de manager eindverantwoordelijk was al langer niet in orde was.

Werkgever verzoekt ontbinding

Werkgever verzoekt in augustus 2021 de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens verwijtbaar handelen en geen ontslagvergoeding toe te kennen. De kantonrechter te Leeuwaarden (ECLI:NL:RBNNE:2022:234) vond niet dat werknemer ernstig verwijtbaar had gehandeld onder meer omdat er personele krapte op de arbeidsmarkt is en het de manager niet verweten kon worden dat hij (onervaren) uitzendkrachten had ingezet. Ook de ondermaatse kwaliteit van de zorg op de desbetreffende locatie was niet ernstig verwijtbaar. Werknemer had gemotiveerd onderbouwd dat hij pas sinds kort eindverantwoordelijk was op deze locatie en bovendien was ook de zorg op andere locaties niet voldoende.

Uitkomst: ontbinding wegens verstoorde verhoudingen en één ton ontslagvergoeding

De rechter ontbond de arbeidsovereenkomst wel omdat de verhoudingen inmiddels duurzaam verstoord waren en kende een ontslagvergoeding toe van één ton (60 duizend transitievergoeding, 40 duizend billijke vergoeding). De rechter vond dat werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld had door werknemer zonder verbetertraject te ontslaan. Daarbij speelde en rol dat werkgever wel erg snel over was gegaan tot ontslag terwijl werknemer in de 36 jaar daarvoor (schriftelijk) nooit iets was verweten. Dat de ontslagvergoeding niet hoger uitviel motiveerde de rechter door erop te wijzen dat werknemer met zijn ervaring en vanwege de krapte op de arbeidsmarkt waarschijnlijk snel een andere functie zou kunnen vinden. Ook was werknemer al bijna één jaar vrijgesteld van werk met behoud van loon.

Onze ervaring

Zoals ook uit bovenstaande casus blijkt moet werkgever een ontslag goed onderbouwen. De lat ligt hoog. In de afgelopen zes jaar werd bijvoorbeeld 60% tot 87,5% van de ontbindingsverzoeken met ‘disfunctioneren’ als reden afgewezen door de rechter. Omdat ook werkgevers dit weten wordt ontslag in 90-95% van de gevallen onderling geregeld. Goed advies in die onderhandelingen scheelt (tien)duizenden euro’s.

In de gevallen dat niet geschikt wordt stellen wij met grote regelmaat verweer op bij de rechter tegen een door werkgever gewenst ontslag. Afgelopen maand resulteerde dat in twee zaken in hoger beroep in ontslagvergoedingen van respectievelijk € 86.000,– en € 225.000,– voor werknemers die door Qisolute werden bijgestaan.