Blogartikel

Werkgevers in het nauw

De lat voor ontslag ligt hoog. Zelfs als werkgevers een begrijpelijke ontslagwens hebben, komen zij bij de rechter regelmatig bedrogen uit.  Twee voorbeelden:

De frauderende partner (ECLI:NL:RBROT:2019:3697)

Zij werkte al meer dan twintig jaar bij een farmaceutisch bedrijf in Rotterdam en hij – achttien jaar werkzaam daar- fraudeerde voor 1,6 miljoen euro! Zijn ontslag was uiteraard snel en op staande voet geregeld maar de werkgever wilde toen ook van haar af. Werkgever stelde dat de arbeidsverhouding duurzaam en ernstig verstoord is geraakt. Het zal niet veel gescheeld hebben want iedereen begrijpt de werkgever in deze zaak, maar de kantonrechter eist toch dat bewezen wordt dat werkneemster van het frauderen door haar partner wist en dat lukte niet. Juridisch helemaal juist om haar niet zonder meer tegen te werpen wat haar vriend had gedaan, maar frustrerend voor de werkgever is het zeker. Je denkt toch: “zij moet er van geweten hebben!”.

De docent met vermeend aanhoudend grensoverschrijdend gedrag (ECLI:NL:RBLIM:2019:4623)

Een docent in Limburg met 35-jarig dienstverband wordt sinds drie a vier jaar door een aantal collega beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Nadat aangifte wordt gedaan onder meer wegens aanranding gaat het Openbaar Ministerie tot vervolging over. De school verzoekt om ontbinding. De kantonrechter stelt vast dat de leraar terug voor de klas plaatsen “een moeilijke zo niet onmogelijke taak is”, maar vervolgt dat de arbeidsverhouding niet zodanig verstoord is dat die daarom zou moeten eindigen, mede omdat het Openbaar Ministerie de “zwaardere aantijgingen” tegen de docent had geseponeerd. Juridisch wederom logisch: ook in het arbeidsrecht geldt ‘onschuldig’ totdat het tegendeel is bewezen. Tegelijkertijd zit de school met een onder collega’s controversiële docent die mede door de geruchtenstroom moeilijk voor de klas te plaatsen is.

Hoewel de kantonrechters in beide zaken expliciet begrip toonden voor de moeilijke situatie waarin werkgever verkeerde, gaan zij niet over tot ontbinding. De werknemers blijven in dienst en zullen alleen bereid zijn te vertrekken met een redelijke ontslagvergoeding.

Onze ervaring

De advocaten van Qisolute komen vergelijkbare situaties wekelijks tegen, en halen voor werkgevers en werknemers goede resultaten. Qisolute begeleidt werkgevers professioneel bij het opbouwen van een dossier dat welstandhoudt. Met enige afstand zien wij ook vaak mogelijkheden die partijen ‘van dichtbij’ niet zo makkelijk zien. Met druk en overleg zijn dit soort zaken vaak beter op te lossen dan met de risico’s van de rechtelijke procedure.

Voor werknemers voeren wij vaak verweer in zaken waarin allerlei beschuldigingen niet vast blijken te staan. Bovendien: fouten zijn en zeker één fout is, vaak helemaal geen reden voor ontslag.

Contact

Heeft u vragen? Bel ons of vul ons formulier in voor een half uur kosteloos advies.