Blogartikel

Fout gemaakt op werk; reden voor ontslag?

Werknemer geeft vier patiënten met ernstige slikproblemen stukjes chocola en leverworst; is dat ernstig verwijtbaar handelen en reden voor ontslag?

Een verpleegkundige maakt tijdens haar tweede dienst na ziekte een fout met mogelijk grote gevolgen: ze geeft aan patiënten met ernstige slikproblemen stukjes chocola en leverworst in vaste vorm. De zorginstelling vindt dat werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld nu zij de levens van de patiënten in gevaar heeft gebracht. Werkgever wil de arbeidsovereenkomst ontbinden zonder betaling van de transitievergoeding.

De kantonrechter oordeelt hier wel dat er reden (verstoorde arbeidsverhouding; g-grond) is voor ontslag (‘ontbinding’). “Ernstig verwijtbaar” vindt de rechter het niet, werkgever dient aan werknemer een transitievergoeding te betalen. De werkgever gaat in hoger beroep.

Tussenbeschikking gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 januari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:723

Een transitievergoeding is verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst minstens 24 maanden heeft geduurd en de werkgever besluit de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Indien een werknemer verwijtbaar handelt, maar niet “ernstig verwijtbaar” heeft werknemer toch recht op de transitievergoeding. Maar wanneer is het ‘ernstig’?

Werkgever meent dat er in deze sprakeis van ernstig verwijtbaar handelen. Het hof oordeelt dat werknemer inderdaad een fout heeft gemaakt met grote, eventueel onomkeerbare, gevolgen. Maar, zegt het hof, dat een fout grote gevolgen kan hebben, betekent niet dat deze ernstig verwijtbaar is. Van belang was hier dat ook de werkgever steken had laten vallen volgens het Hof. Zij had de werknemer niet voldoende voorbereid op haar herintrede na ziekte. Werknemer had zich daarentegen moeten realiseren dat zij haar werk niet goed kon doen, indien zij de voedingsvoorschriften van patiënten niet kende. De fout kan daarom zowel werkgever als werknemer verweten worden. Er is geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen van werknemer.

Het blijft dus grond voor ontslag, maar de werknemer krijgt wel de transitievergoeding. Indien in zo’n geval blijkt dat de werknemer na waarschuwing opnieuw chocola in vaste vorm aan een patiënt heeft gegeven is er waarschijnlijk wel sprake van ernstige verwijtbaarheid van werknemer.

Transitievergoeding bijna altijd verschuldigd

Een transitievergoeding is alleen niet verschuldigd bij ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werknemer. Daarvoor is meer dan een eenmalige fout nodig. Is de werknemer niet goed begeleid of niet gewaarschuwd, dan heeft die na twee jaar dienstverband recht op de transitievergoeding bij ontslag.

Contact

Heeft u vragen of wordt u zelf geconfronteerd met een ontslag zonder betaling van de transitievergoeding? Neem contact met ons op of vul ons formulier in voor een half uur kosteloos advies.