Blogartikel

De transitievergoeding betalen na twee jaar ziekte: kost de werkgever per saldo niets (Wet compensatie transitievergoeding)

Wet compensatie transitievergoeding: vanaf 1 april 2020 kan bij het UWV een aanvraag worden ingediend voor transitievergoedingen die zijn betaald na twee jaar ziekte, wanneer die vergoedingen zijn betaald na 1 juli 2015. 1 april 2020 is inmiddels minder dan een jaar verder, dus er is weinig reden voor werkgevers om een werknemer na twee jaar ziekte nog in dienst te houden.

Uiteraard is van belang dat de controller en de accountant eraan denken de betaalde transitievergoeding terug te vorderen in 2020. De voorwaarden waaraan moet zijn voldaan zijn:

– Ontslag na een ontslagvergunning UWV of een ontbinding door de kantonrechter

– Alternatief is een vaststellingsovereenkomst waarin ontslag met wederzijds goedvinden wordt afgesproken met de vermelding dat dit na twee jaar ziekte is

– Duidelijkheid over de berekening van de transitievergoeding (lengte dienstverband, hoogte bruto maandsalaris)

– Werkgever dient een bewijs te hebben dat de transitievergoeding daadwerkelijk is betaald

Het voordeel van afscheid nemen is dat de werkgever geen re-integratie inspanningen meer hoeft te verrichten en dat bij een eventuele reorganisatie, de zieke werknemer niet meer meetelt voor het afspiegelingsbeginsel bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Jurisprudentie

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag oordeelde op 28 maart 2019 dat werkgever met het oog op de Wet compensatie transitievergoeding verplicht kan worden een slapend dienstverband te beëindigen (ECLI:NL:RBDHA:2019:3109). De kantonrechter Almelo durfde deze conclusie nog niet te trekken (ECLI:NL:RBOVE:2019:1021)

Op dit moment buigt de Hoge Raad (ECLI:NL:RBLIM:2019:3331) zich over de vraag of een werkgever nu al verplicht kan worden de transitievergoeding te betalen, omdat hij die immers later kan terugvorderen. Die uitspraken wachten wij met spanning af, maar de compensatieregeling is in ieder geval definitief, zodat wij werkgevers aanraden daar gebruik van te maken.

Contact

Bent u langer dan twee jaar ziek en houdt uw werkgever u slapend in dienst? Of heeft u een langdurig zieke werknemer slapend in dienst? Heeft u vragen over de Wet compensatie transitievergoeding? Bel ons of vul ons formulier in voor een half uur kosteloos juridisch advies.