Blogartikel

Werkgever veroordeeld tot betaling van schadevergoeding na opzeggen arbeidsovereenkomst in de proeftijd voor de ingangsdatum

Nadat werknemer haar baan na 19 jaar had opgezegd voor een nieuwe werkgever, werd zij met verwijzing naar de proeftijd ontslagen, nog voor aanvang van de arbeidsovereenkomst. Werkgever werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van één maand omdat dit ontslag in strijd was met het goed werkgeverschap.

Feiten

Werknemer en werkgever sloten een arbeidsovereenkomst met daarin een proeftijdbeding. Nog voor de ingangsdatum heeft werkgever de arbeidsovereenkomst opgezegd. Werknemer vordert schadevergoeding.

Oordeel rechtbank Gelderland, 20 december 2018 (ECLI:NL:RBGEL:2018:5741)

De kantonrechter oordeelt dat werkgever werknemer rechtsgeldig heeft ontslagen. Dat de opzegging voor de ingangsdatum was met een beroep op het proeftijdbeding doet daar niet aan af.

De opzegging was wel in strijd met goed werkgeverschap zijn. Werkneemster had immers een uitgebreide sollicitatieprocedure doorlopen, waarna haar was medegedeeld dat ze was aangenomen. In het daaropvolgende arbeidsvoorwaardengesprek heeft werkgever benadrukt dat werknemer gerust haar huidige baan (waar zij 19 jaar werkzaam was) kon opzeggen. Werknemer werd aangemeld bij de salarisadministratie en haar werd zelfs gevraagd eerder te starten.

Werkgever besloot de arbeidsovereenkomst op te zeggen omdat negatieve signalen naar boven kwamen over de werkzaamheden van werknemer bij haar vorige werkgever. Werkneemster reageerde op deze constatering volgens werkgever zonder zelfreflectie, wat volgens werkgever een belangrijke eigenschap zou zijn voor haar nieuwe functie van teamleider. De kantonrechter kon zich vinden in het verweer van werknemer dat zij zich op dat moment overvallen voelde en uit emotie heeft gereageerd.

De kantonrechter oordeelde dat werknemer ervan uit mocht gaan dat zij zou beginnen aan haar nieuwe baan. Werkgever dient zich ook voor aanvang van het dienstverband te gedragen als een goed werkgever. Van werkgever had verwacht mogen worden dat zij werknemer de tijd had gegeven om haar geschiktheid voor de functie te bewijzen, voordat zij een oordeel zou vormen over haar functioneren. Nu werkgever dat niet heeft gedaan, heeft zij zich niet als goed werkgever gedragen. Werkgever werd veroordeeld tot betaling van één maandsalaris als schadevergoeding.

Ontslag proeftijd, voor aanvang dienstverband

Ook voor aanvang van het dienstverband kan een werknemer op grond van een proeftijdbeding ontslagen worden. De omstandigheden van het geval kunnen echter met zich meebrengen dat werkgever daarmee niet als goed werkgever handelt.

Wenst u iemand te ontslaan? Win altijd advies in bij een advocaat over de aanpak, zodat u niet voor vervelende verassingen komt te staan.

Wordt u ontslagen? Neem contact op met een advocaat, die kan beoordelen of het ontslag standhoudt en kan u informeren over uw rechten.

Contact

Heeft u vragen of dreigt u ontslagen te worden? Neem dan contact met ons op of vul ons formulier in voor een half uur kosteloos advies.