Blogartikel

Succesvolle zaken van de afgelopen maanden

De afgelopen maanden hebben wij diverse werknemers met groot succes bijgestaan bij de onderhandeling over een hoge ontslagvergoeding. In al deze succesvolle zaken heeft de werkgever onze kosten uiteindelijk gedragen. Een bloemlezing:

Ontslag op staande voet met valse reden

Een grote verzekeraar verleent volkomen onterecht ontslag op staande voet aan een werknemer, die tijdens een functioneringsgesprek ‘agressief, intimiderend en bedreigend’ gedrag zou hebben vertoond. Er zat duidelijk een luchtje aan de zaak, omdat de werkgever kort daarvoor ook al met ontslag op staande voet had gedreigd. De advocaten van Qisolute dienen binnen één week een verzoekschrift van 22 bladzijdes in bij de kantonrechter om het ontslag op staande voet onder uit te halen. Onder druk van de naderende zitting werd € 15.000,– vergoeding aangeboden. Wij zagen dat de zaak voor werknemer bij de rechter beter zou uitpakken. Die sterke onderhandelingspositie maakte dat werkgever drie dagen voor de zitting bereid was totaal € 73.000,– vergoeding te betalen. Door de maximaal opgebouwde druk is de onderhandelingspositie sterk. Hier is echt een onbehoorlijke behandeling van de werknemer rechtgezet.

Aangezegd ontslag wegens vermeend disfunctioneren en op non-actiefstellen

Een zorginstelling stuurt werknemer een brief van zeven kantjes met een uiteenzetting van zijn vermeend disfunctioneren. Werknemer wordt per direct geschorst met aankondiging van ontslag. Hierbij moet u weten dat op non-actiefstellen of schorsen naar Nederlands recht alleen kan als iemand echt niet te handhaven is. Er moet echt wat ernstigs zijn voor iemand geschorst kan worden. Samen met werknemer weerleggen de advocaten van Qisolute het disfunctioneren tot in detail. Werkgever wordt voorgehouden dat een rechter de arbeidsovereenkomst niet zal ontbinden en dat terugkeer op de werkvloer desnoods in rechte zal worden afgedwongen. Werkgever wilde terugkeer tegen iedere prijs voorkomen. Met deze sterke onderhandelingspositie wisten wij een beëindigingsregeling van krap 2 ton bereiken.

De bouwmarkt dringt tijdens ziekte aan op beëindigingsovereenkomst; goede begeleiding.

Onze cliënte, 36 jaar oud, komt na vier jaar in een burn-out terecht. In plaats van ondersteuning dringt de werkgever ‘non stop’ aan op beëindiging per direct. Niet alleen kan dat ook voor de werkgever tot probleem leiden (Wet Poortwachter!) maar ook wordt een vergoeding lager dan de transitievergoeding aangeboden. Nadat Qisolute de communicatie overneemt krijgt werknemer eindelijk de benodigde rust om te herstellen en op tempo te re-integreren. Wij begeleiden onze cliënt in haar contacten met de bedrijfsarts terwijl wij de communicatie overnemen. Na beterschap 5 maanden later volgt een nette beëindigingsregeling – 30% hoger dan de transitievergoeding – die werknemer ruimte geeft de toekomst optimistisch tegemoet te treden.

Ontslag op staande voet met beschuldiging van diefstal

Een plaatselijke populaire bar beschuldigt werknemer met een klein dienstverband (10,5 uur) van diefstal van een krat bier. Onze cliënte laat zien een bon voor de meegenomen krat in de kassa te hebben gedaan, in overleg met een collega. Werkgever ontslaat haar op staande voet. Dat is een nare sanctie, want de werknemer heeft nu ineens geen baan en geen inkomen meer én geen recht op WW. Werkgever biedt aan het ontslag in te trekken als werknemer een beëindigingsovereenkomst tekent zonder ontslagvergoeding. In onderhandeling is werkgever nauwelijks bereid tot meer.

Werkgever is volkomen verrast dat wij deze kleine zaak met een uitgebreid processtuk (18 blz.) voor de rechter brengen. Pas als de rechter tijdens de zitting aangeeft het ontslag op staande voet niet in stand te laten wegens gebrek aan bewijs is werkgever bereid te onderhandelen over een vertrekregeling. De uiteindelijk overeengekomen ontslagregeling ligt ruim boven de wettelijk voorgeschreven transitievergoeding. Werkgever vergoedt ook de juridische kosten nagenoeg volledig. Werknemer behoudt bovendien recht op ww.

De advocaten van Qisolute zijn altijd bereid de tanden te laten zien, waar dat voor een rechtvaardige uitkomst nodig is.

Ontslag manager

Als een donderslag bij heldere hemel wordt de manager aan het hoofd van een afdeling met verantwoordelijkheid over ongeveer 130 mensen overgeplaatst naar een projectfunctie zonder vast team. Belangrijkste redengeving was dat hij had geweigerd op zondag standaard beschikbaar te zijn voor het internationaal opperende bedrijf. Eén week later volgt een beëindigingsvoorstel waarin werkgever de minimale transitievergoeding aanbiedt (circa € 62.000,–). Er was echter geen juridisch geldige ontslaggrond. Op die basis onderhandelden de advocaten van Qisolute stevig. Uitkomst: een beëindigingsregeling met een waarde van € 140.000,– (meer dan twee keer de transitievergoeding).

Opheffen functie per direct met schorsing en beëindigingsvoorstel

De afgelopen jaren hebben wij diverse werknemers (15-20) bijgestaan waarvan de functie was opgeheven. Meestal in combinatie met een direct ingaande schorsing/ op non-actiefstelling en een voorstel de arbeidsovereenkomst met voor werkgever gunstige voorwaarden te beëindigen. Werknemers worden zo maximaal onder druk gezet en zijn vaak erg emotioneel. Met begrip voor die emotie en een scherpe zakelijke blik voorkomen wij dat werknemers onder die druk een ongunstige beëindigingsregeling tekenen. Wij staan werknemers stevig bij en verleggen de druk naar werkgever. Dit doen wij waar nodig door in kort geding directe terugkeer op de werkvloer te vorderen. In een onzekere gang van zaken als een ontslagprocedure heeft een werknemer met onze hulp weer veel in te brengen. Dit heeft uitstekende resultaten tot gevolg.

Werkgevers zeggen vaak: ‘neem maar geen advocaat, wij regelen het gewoon netjes’. Dat is zelden juist. De werkgever heeft vaak ervaring met ontslagen en heeft zelf al met zijn advocaat overlegd. Ieder doet er goed aan een voorstel met een advocaat die VAAN lid is te bespreken (bij voorkeur met ons, eerste telefonisch overleg kosteloos).