Blogartikel

Werkgever veroorzaakt zelf een verstoorde arbeidsverhouding en handelt daarmee ernstig verwijtbaar

Feiten

Werkneemster is ruim vier jaar in dienst als Key accountmanager bij GSI Nederland BV (hierna: GSI). Naar aanleiding van drie anonieme brieven met daarin onder meer discriminerende opmerkingen jegens de directeur en kritiek op de leidinggevende van werkneemster besluit GSI Hoffman Bedrijfsrecherche opdracht te geven om de afzender van de brieven te achterhalen. Tijdens het onderzoek concludeert de bedrijfsrecherche dat de tekst in de brieven er op duidt dat werkneemster de schrijfster is.

De conclusie van de bedrijfsrecherche is dat niet met zekerheid te zeggen is van wie de brieven afkomstig zijn, maar dat er geen aanwijzingen zijn dat iemand anders dan werkneemster bij de brieven betrokken was.

GSI ziet daarin voldoende bewijs en verzoekt de Kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van verwijtbaar handelen, door schending van contractuele geheimhoudingsplicht of alternatief op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.

Werkneemster verzoekt, onder meer, bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter toekenning van een billijke vergoeding.

Oordeel kantonrechter Rechtbank Amsterdam 26 juni 2019

De kantonrechter vindt dat de aanwijzingen uit het onderzoek niet voldoende zijn om de conclusie te trekken dat werkneemster betrokken zou zijn bij de brieven. Er kan ook niet door GSI worden vastgesteld dat er door werkneemster bedrijfsgeheimen zijn gedeeld. Er is dus geen sprake van verwijtbaar handelen van werkneemster.

De kantonrechter ontbindt dan op grond van de verstoorde arbeidsverhouding (g-grond). Die verstoring is alleen niet door werkneemster, maar door GSI veroorzaakt. Er was hier niet genoeg aanleiding voor het volgen van de conclusie van de bedrijfsrecherche. Door de conclusie toch te volgen handelde GSI volgens de kantonrechter ernstig verwijtbaar.

Transitievergoeding en billijke vergoeding

Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door ernstig verwijtbaar handelen van werkgever heeft werkneemster tenminste recht op de transitievergoeding. Daarnaast maakt zij aanspraak op de zogeheten billijke vergoeding omdat GSI ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De kantonrechter gaat hier in mee. De toetsing aan de uitgangspunten die door de Hoge Raad zijn geformuleerd in het New Hairstyle-arrest (ECLI:NL:HR:2017:1187) leidt tot een billijke vergoeding voor werkneemster van € 55.000, gelijk aan ongeveer tien maandsalarissen.

Onze praktijk

Bij de kantonrechter moet een redelijke grond voor ontbinding goed onderbouwd worden. De advocaten van Qisolute stelden al vaker verweer op tegen de door de werkgever aangevraagde ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Voorbeeld uit onze praktijk: op basis van ons verweer in een zaak die landelijk veel aandacht heeft gekregen (en dat nog steeds krijgt) bepaalde de kantonrechter in Amsterdam dat de werkgever naast de transitievergoeding een zéér hoge billijke vergoeding van € 75.000 moest betalen wegens ernstig verwijtbaar handelen.

Optredend voor werkgevers die fraude of wangedrag vermoeden hebben wij altijd gezorgd voor goede onderbouwing. Nooit is een billijke vergoeding ten laste van onze cliënt toegewezen.

Contact

Hebt u vragen of dreigt ontslag? Neem dan contact met ons op of vul ons formulier in voor een half uur kosteloos advies.