Blogartikel

Nieuwe wetgeving m.b.t. de oproepovereenkomst

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden, met grote gevolgen voor de oproepovereenkomst. Werkgevers moeten oproepkrachten na één jaar dienstverband een vast aantal uren aanbieden, berekend conform het gemiddeld aantal gewerkte uren in de twaalf voorafgaande maanden. Dit is een breuk met het verleden waarin werkgevers op ieder moment konden besluiten werknemers niet meer op te roepen. Ook bestaat de verplichting met terugwerkende kracht loon uit te betalen als werkgever dit aanbod niet heeft gedaan.

Werkgevers die geen vaste uren omvang aanbieden lopen groot risico, zoals recentelijk blijkt uit de uitspraak van Rechtbank Limburg uit december 2020 (ECLI:NL:RBLIM:2020:9724).

ECLI:NL:RBLIM:2020:9724

Werknemer werkte op basis van een oproepovereenkomst. Op grond van de nieuwe wetgeving was werkgever vanaf 1 januari 2020 verplicht binnen een maand een aanbod tot vaste arbeidsomvang te doen voor het gemiddeld aantal gewerkte uren door eiseres in 2019. Dit aanbod bleef echter uit. Omdat werkgever dit had nagelaten had eiseres met terugwerkende kracht recht op loon, overeenkomstig de gemiddelde arbeidsomvang in 2019.

Horeca

Veel oproepwerknemers in de horeca zijn gedurende de coronacrisis niet uitbetaald door hun werkgever, er kon immers niet gewerkt worden. In sommige gevallen was dit uitblijven van loon echter niet terecht. Indien een werknemer reeds twaalf maanden op basis van een oproepovereenkomst werkzaam is bij werkgever, is de werkgever verplicht een aanbod tot vaste arbeidsomvang te doen en werknemer voor dat aantal uren uit te betalen. Indien een werkgever dit aanbod niet heeft gedaan bestaat de verplichting daartoe nog steeds.

Advies

Werkgevers raden wij aan het er niet bij te laten zitten. Een loonvordering verjaart pas na vijf jaar. Zeker met meerdere oproepkrachten in dienst kan dit oplopen tot enorme bedragen.

Werknemers die langer dan een jaar in dienst zijn en niet langer flexibel willen werken raden wij aan een vaste arbeidsomvang te verzoeken. Daarnaast is het in sommige gevallen ook mogelijk om achterstallig loon te vorderen. Wees je wel bewust dat dit de verhoudingen onder druk kan zetten, zeker als de werkgever zwaar getroffen is door corona.

Contact

Qisolute adviseert werkgevers en werknemers die te maken krijgen met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Heeft u vragen hierover? Bel Qisolute of vul het formulier in voor een halfuur kosteloos juridisch advies.