Blogartikel

Vrijstelling, schorsing of non-actiefstelling

Vrijstelling, schorsing of non-actiefstelling: vaak onrechtmatig en reden tot forse vergoeding

 

Ernstig verwijtbare non-actiefstelling, hoge schadevergoeding voor werknemer

Werkgevers forceren regelmatig een ontslag door een werknemer te schorsen en het vertrek binnen en buiten de organisatie breed bekend te maken. Onder die zware mentale druk durven veel werknemers tegenmaatregelen niet aan en accepteren zij (te) snel een beëindigingsvoorstel.

Deze tactiek gaat niet altijd op. Dat blijkt onder meer uit de recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam (ECLI:RBAMS:2021:1193) van 9 maart 2021. Een opmerkelijk hoge vergoeding omdat werknemer pas kort in dienst was en niet buitensporig veel verdiende.

Wat was er gebeurd

Werknemer had het management benaderd ‘dat zij zich niet veilig voelde’ (je vraagt je als lezer af waarom maar dat vermeldt de Rechtbank niet!) en liever geen beoordelingsgesprek wilde voeren met haar directe leidinggevende. Kort daarna werd zij door een hogere leidinggevende en HR op non-actief gesteld. Intern werd direct bekend gemaakt dat werknemer niet langer werkzaam zou zijn voor werkgever en direct werd “vrijgesteld” om een nieuwe baan te vinden.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat een non-actiefstelling zonder noodzaak en zonder waarschuwing een buitenproportioneel zwaar middel is waarvoor onvoldoende grond bestond en dat bovendien de reputatie van werknemer onnodig beschadigde. Vooral doordat werkgever het vertrek direct intern bekend maakte. Zo werd terugkeer onmogelijk en er was ook geen hoor en wederhoor toegepast. In plaats van toepassen van “het op één na meest vergaande middel” van schorsing had werkgever moeten werken aan herstel van de verhoudingen.

De kantonrechter veroordeelt werkgever de inkomensschade van werknemer over één heel jaar te vergoeden. Een bedrag van € 33.000,–. Bovendien moet werkgever een rectificatie plaatsen op internet om de reputatie van werknemer te herstellen.

Geen alleenstaande uitspraak

Een docente van ROC Nijmegen had een kritisch boek geschreven over de nieuwe onderwijsmethode. Dit boek had veel onrust teweeggebracht bij haar collega’s en leidinggevenden omdat de personen gemakkelijk herleidbaar waren. Hoewel het Gerechtshof Arhnem Leeuwaarden op 19 april 2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:3667) het ontslag in stand laat moet werkgever een billijke vergoeding van € 40.000,– betalen. Dit omdat werkgever in plaats van “intensieve gesprekken” direct had gekozen voor een schorsing. De schorsing heeft de reputatie van werknemer schade toegebracht.

Qisolute adviseert:

Werknemers tegen een vrijstelling, schorsing of non-actiefstelling actie te ondernemen, het is vaak onrechtmatig en reden voor een forse vergoeding!

Het advies aan werkgevers is om voorzichtig te zijn met deze ingreep die zowel de betrokken werknemer en de collega’s erg raakt. Om een impasse te doorbreken kan het nuttig zijn, maar bij de rechter valt het meestal slecht!

Contact

Heeft u vragen hierover? Bel Qisolute of vul het formulier in voor een halfuur kosteloos juridisch advies.