Blogartikel

Hardvochtige uitspraak bij overtreding concurrentiebeding

Hardvochtige uitspraak: werknemer wordt veroordeeld tot betaling van €32.500,– wegens  overtreding concurrentiebeding (ECLI:NL:RBNHO:2019:4494).

Denk goed na bij het tekenen van een concurrentiebeding! Rechters straffen overtreding draconisch af. Zelfs als, zoals hier het geval, werknemer aangeeft zijn huis waar hij woont met vrouw en twee kinderen te moeten verkopen om de hoge boete te kunnen betalen.

Uiteraard heeft een werkgever belang oneerlijke concurrentie van een ex-werknemer te voorkomen. Het veel minder ingrijpende relatiebeding dekt dit echter ook af. Een relatiebeding verbiedt de ex-werknemer kort gezegd om gedurende enige tijd klanten van de ex-werkgever te werven. Met een concurrentiebeding, het verbod om enige tijd een arbeidsrelatie aan te gaan met concurrenten, slaat de balans te ver door. Een dergelijk beding hindert werknemers na beëindiging vergaand in hun eigen vakgebied te werken, verhindert carriërestappen en belemmert zo de vrijheid van werknemers aanzienlijk.

Hoe moet het wel?

In het Duitse arbeidsrecht is een concurrentiebeding na beëindiging van de arbeidsovereenkomst alleen toegestaan als werkgever tijdens de duur van het concurrentiebeding een vergoeding betaalt van één half maandsalaris iedere maand (de zogenaamde “Karenzentschädigung”).

Het gevolg is dat in Duitsland partijen alleen in zeldzame gevallen een concurrentiebeding overeenkomen. Alleen werkgevers die echt belang hebben bij een concurrentiebeding, en bereid zijn daarvoor te betalen, nemen een dergelijk beding op.

Is het Duitse systeem zaligmakend? Nee! Ook een relatiebeding mag daar alleen opgenomen worden als daar een financiële vergoeding tegenover staat. Partijen nemen dus ook niet vaak een relatiebeding. Werknemers kunnen daardoor makkelijker relaties van hun ex-werkgever meenemen. Daar slaat de balans weer door ten nadele van de werkgevers.

Politiek aan zet

Ondanks het grote aantal vragen dat ik privé en zakelijk ontvang van werknemers die beperkt worden door een concurrentiebeding, en ondanks een grote hoeveelheid uitspraken waarin werknemers veroordeeld worden tot draconische boetes, is dit politiek ten onrechte geen thema. Mijn aanbeveling om ‘zielige’zaken te voorkomen en tegelijkertijd werkgevers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie:

  • Handhaaf het relatiebeding zoals het nu geregeld is, beperkte tijd en een boeteclausule.
  • Sta, net zoals in Duitsland, het concurrentiebeding alleen toe te staan als werkgever bereid is daarvoor te betalen.

Contact

Hebt u vragen over een concurrentiebeding? Bel ons of vul ons formulier voor een halfuur kosteloos advies.