Blogartikel

Wettelijke verhoging is verschuldigd bij te late loonbetaling

Bij loonachterstand of te late betaling van het salaris kan een werknemer de wettelijke verhoging vorderen die binnen 35 dagen op kan lopen tot maximaal 50% (7:625 BW). Uit jurisprudentie blijkt dat de kantonrechter deze boete op te laat betalen van loon bijna altijd beperkt. De werkgever betaalt daardoor meestal ‘slechts’ 10% tot 25%. Kort geleden heeft de kantonrechter te Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2016:7057) zelfs gematigd tot 0%.

Kantonrechter Rotterdam: geen wettelijke verhoging verschuldigd als werkgever per ongeluk te laat uitbetaald

Na een aantal jaar kwam men er achter dat de CAO onjuist was toegepast waardoor werknemer recht had op € 16.759,91 aan loon. Werknemer vorderde over dit bedrag 50% wettelijke verhoging plus de wettelijke rente.

De kantonrechter besliste dat de wettelijke verhoging niet bedoeld is als straf voor niet opzettelijk gemaakte fouten in de loonberekening. Het kon niet de bedoeling zijn dat een werknemer zou hopen op dergelijke fouten om een forse loonsverhoging te krijgen. Omdat het loon, waarvan beide partijen jarenlang dachten dat dit het juiste loon was, steeds tijdig betaald was, en omdat niets er op wees dat de werkgever opzettelijk de CAO niet had nageleefd werd de wettelijke verhoging 0% in dit geval.

De wettelijke rente werd wel toegewezen.

Conclusie

Het verschilt sterkt van geval tot geval of en hoeveel wettelijke verhoging verschuldigd is. De maximum verhoging van 50% wordt zelden toegewezen. Als het te laat betalen niet aan werkgever te wijten valt kan de kantonrechter dus zelfs matigen tot 0%.

Heeft u vragen over achterstallige loonbetaling of een te late betaling van uw salaris? Neem contact op met Bastiaan Meijer.