Blogartikel

Concurrentiebeding arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Sinds 1 januari 2015 kan een werkgever in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen een concurrentiebeding in de overeenkomst opnemen als daaruit blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen (art. 7:653 lid 2 BW). Ontbreekt die motivering, dan is het beding nietig.

Op 6 juni 2016 oordeelde de kantonrechter Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2016:4300)

Een werkneemster met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd werd beschuldigd van het schenden van een concurrentiebeding. Zij had relaties doorgespeeld naar het bedrijf van haar man die concurrent was van haar eigen werkgever.

Werknemer stelt dat er sprake was van een niet rechtsgeldig beding, omdat een motivering omtrent zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen ontbrak.

Op 6 juni 2016 oordeelde de kantonrechter Rotterdam dat het beding vanaf het aangaan van het dienstverband nietig is geweest, omdat de motivering ontbreekt.

Niet erg fatsoenlijk van werkneemster, maar het beding werkt dus niet zonder motivering bij een bepaalde tijd contract.

In een arbeidscontract voor onbepaalde tijd is de motivering niet noodzakelijk, maar wel aan te raden.

Wij adviseren u over het wel of niet accepteren of opnemen van een concurrentiebeding

Qisolute Advocaten adviseert diverse werkgevers bij het opstellen van een concurrentiebeding en motivatie. Met onze specialisatie arbeidsrecht en ruime (proces)ervaring kunnen wij u goed adviseren over de juridische mogelijkheden als er toch problemen ontstaan.

Heeft u vragen over een concurrentiebeding? Bel ons of vul ons formulier in voor een half uur kosteloos advies.