Blogartikel

Arbeidsrecht; redelijke grond: verstoorde arbeidsverhouding

Vanaf 1 juli 2015 (WWZ) kan een werkgever een arbeidsovereenkomst alleen met een redelijke grond opzeggen (art. 7:669 lid 1 BW). Eerder schreven wij al dat werkgevers niet te licht moeten denken over onderbouwing van de redelijke grond voor ontslag (opzegging).

Dat beëindiging onder de nieuwe wet lastig is mag wel blijken uit de casus van de directeur/grootaandeelhouder (DGA) van Fitwell B.V., die de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst tussen Fitwell B.V. en zijn echtgenote waarmee hij in scheiding lag, te ontbinden.

Feiten

De DGA van Fitwell BV en zijn (ex-)echtgenote die in dienst is bij Fitwell BV liggen na 35 jaar huwelijk in echtscheiding.

De man was in 2005 DGA van Fitwell B.V. geworden. De (ex)-echtgenote was in 2007 in dienst getreden als administratief medewerker met een netto maandloon van € 2.000,–. Vanaf 2014 zijn zij in een echtscheidingsprocedure verwikkeld.

Nadat de mediation over afwikkeling van het huwelijk en het dienstverband was mislukt verzocht Fitwell B.V. begin 2016 om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met als redelijke grond de ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding.

Beschikking 17 februari 2016, kantonrechter Almere (Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2016:971)

In zijn beschikking neemt de kantonrechter aan dat er spanningen onderling zijn, maar hij acht onvoldoende gebleken dat die in de weg staan aan een vruchtbare samenwerking. De wens van de DGA om niet langer op de werkvloer met zijn (ex)-echtgenote geconfronteerd te worden was niet genoeg om te spreken van een arbeidsrechtelijke verstoring die een duurzaam en niet te herstellen karakter heeft. Het verzoek om de arbeidsovereenkomst te ontbinden werd afgewezen.

Conclusie

De ontslaggrond ‘ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding’ wordt door de rechter niet zo makkelijk aangenomen. Hier was de verstoring vooral privé. De verstoring in het werk was niet goed aangetoond. Daarbij eist de rechter ook altijd dat er inzet is geweest van de werkgever om de situatie te verbeteren. Dus zijn goede dossieropbouw en goede maatregelen nodig.

De DGA komt hier dus in een lastig parket: of zij moeten onder één dak verder werken, of hij moet zijn ex met een hogere vergoeding tot instemming met vertrek brengen. Om er in zo’n situatie goed uit te komen – echt vrolijk worden zij van de samenwerking niet meer – moet er naast een scherpe juridische analyse van de ontslagreden ingezet worden op het bereiken van overeenstemming, zonder dat u in een dure procedure wordt getrokken. De advocaten van Qisolute Advocaten hebben daar nou net meer instrumenten voor. Snellere en betere oplossingen, ook als de ontslagreden formeel misschien geen gewonnen zaak is.

Ook in minder emotioneel geladen situaties heeft u daar als werknemer én als werkgever groot belang bij.

Contact

Heeft u vragen over een verstoorde arbeidsverhouding of een andere vraag? Neem contact met ons op of vul ons formulier in voor een half uur kosteloos telefonisch overleg.