Blogartikel

Verplicht vakantiedagen opnemen tijdens ziekte?! Mag dat?

In arbeidsovereenkomsten staat soms een beding dat bijvoorbeeld de eerste drie ziektedagen op de vakantiedagen in mindering worden gebracht. Soms mag dat, maar niet altijd. Alleen ‘bovenwettelijke’ dagen kunnen zo vervallen.

Twee soorten vakantiedagen: wettelijke en bovenwettelijke

Op grond van de wet heeft een werknemer recht op een minimum aantal vakantiedagen. Het aantal vakantiedagen hangt samen met uw arbeidsomvang. Indien u 40 uur per week werkt, heeft u recht op minimaal 20 vakantiedagen per jaar.

Vaak staat er in een arbeidsovereenkomst voor 40 uur per week dat u meer vakantiedagen krijgt, bijvoorbeeld 25. Dat betekent dat u 5 bovenwettelijke vakantiedagen hebt. Alleen en onder omstandigheden mogen die bovenwettelijke vakantiedagen bij ziekte gedwongen komen te vervallen.

Onder welke omstandigheden mag werkgever ziektedagen van vakantiedagen afhalen?

Dit moet dan wel zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of in de van toepassing zijnde cao. 

Ook mag werkgever ziektedagen van bovenwettelijke vakantiedagen afhalen als werknemer daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Geeft werknemer geen toestemming, dan mag werkgever niet verrekenen.

Alleen bovenwettelijke vakantiedagen die in het lopende jaar zijn opgebouwd mogen worden verrekend. Nog op te sparen vakantiedagen mogen niet worden verrekend.

Contact

Moet u verplicht vakantiedagen opnemen tijdens ziekte? Komt u erachter dat uw werkgever ziektedagen van vakantiedagen heeft afgehaald, zonder dat dit is overeengekomen? Of haalt uw werkgever ook ziektedagen van uw wettelijke vakantiedagen af? Neem dan contact met ons op of vul ons formulier in voor een half uur kosteloos juridisch advies.