Blogartikel

Een leaseauto mag je niet zomaar afpakken! Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarde

Rabobank wijzigt in verband met een miljoenenbezuiniging haar leaseregeling eenzijdig, een deel van haar werknemers raakt hun leaseauto kwijt. De kantonrechter bepaalt dat de Rabobank onvoldoende zwaarwichtig belang bij de wijziging heeft. De Rabobank moet de leaseauto’s weer aan een deel van haar werknemers ter beschikking stellen.

Feiten

Op 1 januari 2016 zijn de Rabobank en haar zelfstandige lokale banken gefuseerd tot één Rabobank. De lokale banken hadden allen een verschillend leaseautobeleid. De Rabobank introduceerde op 1 januari 2018 een nieuwe universele leaseregeling. Daaruit volgt dat een deel van haar werknemers hun leaseauto moet inleveren, omdat ze niet voldoen aan de nieuwe voorwaarden voor het krijgen van een leaseauto. Een aantal (in deze procedure 29) werknemers is het niet eens met het kwijtraken van de auto en stapt naar de rechter. Werknemers stellen dat de eenzijdige wijziging door de Rabobank in deze niet geldig is.

Oordeel kantonrechter van de Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2018:8240) van 18 oktober 2018

Werknemers met eenzijdig wijzigingsbeding

Bij vier van de 29 werknemers is een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst opgenomen. Rabobank mocht de leaseregeling bij deze werknemers daarom wijzigen. De kantonrechter oordeelt dat deze werknemers hun leaseauto moeten inleveren.

Dit onderstreept voor werkgevers het belang om een ‘eenzijdig wijzigingsbeding’ in de model arbeidsovereenkomst te zetten.

Werknemers zonder eenzijdig wijzigingsbeding

Bij de overige 25 werknemers waarbij geen eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst dient de redelijkheidstoets ingevolge Stoof/Mammoet te worden toegepast (ECLI:NL:HR:2008:BD1847). Rabobank dient te bewijzen dat zij een zwaarwichtig belang (art. 7:613 BW) bij de wijziging heeft. 

Rabobank onderbouwt dat met kostenbesparingen, met het gelijkschakelen van het leasebeleid bij de verschillende vestigingen en met een duurzaamheidsdoel (tegengaan autogebruik). Tevens zijn de arbeidspatronen gewijzigd, werknemers werken vaker thuis en klantbezoeken nemen af. 

De kantonrechter oordeelt dat de belangen die door Rabobank zijn aangevoerd onvoldoende zwaarwichtig zijn om de arbeidsvoorwaarden in negatieve zin aan te passen. Rabobank wordt veroordeeld om werknemers (zonder eenzijdig wijzigingsbeding) een leaseauto ter beschikking te blijven stellen. 

Contact

Heeft u vragen? Neem contact met ons op of vul ons formulier in voor een half uur kosteloos advies.