Blogartikel

Rijbewijs kwijt? Reden voor ontslag?

Als u uw rijbewijs nodig hebt voor uw werk en dit wordt ingevorderd kan dit vervelende gevolgen hebben. U kan worden geschorst zonder behoud van salaris of zelfs ontslagen worden. Neem daar als werknemer niet te snel genoegen mee, de omstandigheden van het geval kunnen maken dat het ontslag geen stand kan houden.

Omstandigheden van het geval 

Verschillende situaties kunnen zich voordoen: het rijbewijs is bijvoorbeeld tijdens of juist buiten werktijd ingenomen. Van belang is hoe lang u het rijbewijs kwijt bent en hoe zwaar de overtreding is die u hebt begaan en of u in het verleden vaker de fout in bent gegaan.

Omstandigheden werksituatie

Om te beoordelen of werkgever mag inzetten op ontslag is onder andere van belang hoelang werknemer al voor werkgever werkzaam is, hoe werknemer functioneert, of werknemer gedurende het kwijt zijn van het rijbewijs ander werk zou kunnen doen, of dat bijvoorbeeld iemand anders het rijden op zich zou kunnen nemen.

Voorbeeld: rijbewijs ingenomen voor het in privétijd rijden onder invloed op een snorfiets (ECLI:NL:AMS:2015:3662)

Deze elektricien moet voor zijn werk naar klanten toe rijden. In nachtelijke uren is zijn rijbewijs ingenomen, onder invloed betrapt op een snorfiets. Werkgever schorst werknemer, betaalt geen loon en verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter oordeelt dat er geen relatie bestaat tussen de gemaakte fout en de organisatie van werkgever. Ook acht de kantonrechter het van belang dat werknemer zijn werkzaamheden altijd naar tevredenheid heeft uitgevoerd. De ontbinding wordt afgewezen.

Contact

Is uw rijbewijs ingenomen en bent u bang voor de arbeidsrechtelijke gevolgen? Neem dan contact met ons op of vul ons formulier voor een half uur kosteloos advies.