Blogartikel

Rechtsbijstandsverzekering betaalt schadevergoeding aan ex-cliënt na slecht advies over ontslag

Een docent die met betrekking tot zijn ontslag slecht is geadviseerd door de DAS (rechtsbijstandverzekering) krijgt door de rechtbank Amsterdam een schadevergoeding van € 115.000,– toegewezen.

Feiten

De school waar de docent werkzaam was schorste hem en ontsloeg hem vervolgens zonder een ontslagvergoeding toe te kennen, omdat hij tentamentips aan leerlingen zou hebben gegeven. DAS adviseerde de docent om in een schikking akkoord te gaan met € 11.000,–. De docent meende dat dit advies verkeerd was en eiste in een procedure als schadevergoeding de totale ontslagvergoeding (vier jaarsalarissen) waar hij recht op zou hebben gehad.

Oordeel van de rechtbank Amsterdam, 29 november 2017 (ECLI:NL:RBAMS:2017:8842)

De rechter oordeelde dat de DAS verschillende adviezen heeft gegeven die niet voldoen aan wat je mag verwachten van een rechtsbijstandsverlener. DAS gaf geen op maat gesneden advies waarin alle mogelijke scenario’s en uitkomsten werden onderbouwd, terwijl dat wel is wat je mag verwachten van een rechtsbijstandsverlener. Ook gaf de DAS een inhoudelijk onjuist advies over ontslagvergoedingen en had geen behoorlijk onderzoek naar de feiten gedaan.

De DAS heeft zich onvoldoende kritisch opgesteld, de school niet gevraagd haar standpunten te onderbouwen, geen inzage gevraagd in het personeelsdossier en niets gedaan met de tegenargumenten die de docent heeft aangereikt. De DAS heeft daardoor niet goed kunnen onderhandelen. De rechtbank overweegt: ‘…een bekwaam rechtshulpverlener moet in het belang van zijn cliënt alles in het werk stellen om het voortouw en het initiatief aan zich te houden om voor zijn cliënt tot een zo gunstig mogelijk resultaat te komen’. DAS heeft dat niet gedaan en de docent aan zijn lot overgelaten.

Wanprestatie van de rechtsbijstandverzekering, schadevergoeding

De rechtbank oordeelt dat er sprake is van wanprestatie en veroordeeld de DAS tot het betalen van een hoge schadevergoeding van € 115.000,– plus rente. Dit bedrag zou anders als loon genoten zijn of als ontslagvergoeding zijn toegekend.

De DAS gaat tegen deze uitspraak in hoger beroep.

Ontslag(vergoeding) laten beoordelen door advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar?

In de praktijk zien wij vaak dat juristen van rechtsbijstandverzekeringen slecht onderzoek doen en akkoord gaan met een (te) lage ontslagvergoeding om een zaak snel af te ronden. U heeft voor die rechtsbijstand al premie betaald en tijd besteed aan uw zaak is voor hen een kostenpost. Daarom heeft de rechtsbijstandverzekering er belang bij de zaak tegen lage kosten snel op te lossen, in plaats van zo goed mogelijk voor u. Voor ons is dat niet zo; wij staan voor uw belang en zorgen ervoor dat u de best mogelijke, rechtvaardige uitkomst krijgt. Veel cliënten weten dat en komen in wat belangrijkere kwesties bij ons, al hebben zij een rechtsbijstandverzekering.

Ook kan er bij rechtsbijstandverzekeringen een verzoek om onze juridische kosten te vergoeden worden gedaan. De praktijk leert wel dat de rechtsbijstandsverzekeraar daartoe niet snel bereid is. Slechts in een enkel geval toen er met spoed een advocaat nodig was is door middel van een goede motivering een deel van de kosten vergoed.

Dat een rechtsbijstandverzekering een cliënt verkeerd adviseert hebben wij helaas ook mee moeten maken. De rechtsbijstandverzekering gaf een verkeerd advies en erkende de vordering zonder voorbehoud telefonisch aan de wederpartij. Wij hebben dit vervolgens in een procedure recht weten te zetten. De verzekeraar heeft pas onder grote druk onze kosten vergoed, die nota bene waren gemaakt om hun fout recht te zetten.

Contact

Heeft u vragen of twijfels aan het advies van uw rechtsbijstandsverzekeraar, neem dan contact met ons op of vul ons formulier in voor een half uur kosteloos advies.