Blogartikel

Arbeidsovereenkomst: mondeling aan te gaan, maar niet mondeling te beëindigen

Arbeidsovereenkomst mondeling aan te gaan

Een arbeidsovereenkomst wordt meestal schriftelijk aangegaan. Dat hoeft alleen niet. Ook als er mondelinge overeenstemming tussen beide partijen is, is er al een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen.

Arbeidsovereenkomst beëindigen moet schriftelijk, ook als er sprake is van wederzijds goedvinden.

Voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst ligt dit anders. Dat moet altijd schriftelijk, ook als er sprake is van beëindiging met wederzijds goedvinden.

Dat staat zo in de wet en daar wordt niet van afgeweken. Dat blijkt onder andere uit een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland op 19 januari jl.

In die zaak was een conflict gerezen over de vraag of de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden was geëindigd zonder dat uit een schriftelijk stuk bleek dat de werknemer met de beëindiging van zijn contract had ingestemd. Die instemming zou volgens de werkgever mondeling zijn gegeven. De rechtbank vond dat niet voldoende en oordeelde dat voor de beëindiging vereist is dat dat blijkt uit een schriftelijk stuk. De kantonrechter volgt daarmee de wet.

Conclusie en advies

Hoewel een arbeidsovereenkomst wel mondeling kan worden aangegaan, is een mondelinge afspraak tussen beide partijen over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet voldoende. Belangrijk is dat dit zorgvuldig schriftelijk wordt vastgelegd. Dat kan het best in een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) waarin alle afspraken worden opgenomen.

Om tot die afspraken te komen zal moeten worden onderhandeld en daar helpen wij u graag bij. Met onze hulp staat u sterker!

Neem voor een gratis halfuur advies contact met ons op, of vul ons contactformulier in.