Blogartikel

Laat de nieuwe ketenregeling geen blok aan uw been worden!

Soms is het heel handig om te werken met contracten voor bepaalde tijd. Dat geeft wat meer “ruimte” in de organisatie. Vaak wordt echter vergeten de periode dat van die contracten gebruik wordt gemaakt goed te monitoren en dat kan tot nodeloos hoge kosten leiden…..

In het sinds 2015 geldende arbeidsrecht is de periode waarbinnen u met een werknemer meerdere contracten voor bepaalde tijd mag afsluiten veranderd naar twee jaar. Het aantal opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd is drie gebleven. Bij CAO kan van die regel zijn afgeweken.

Tegenwoordig mag u dus drie opvolgende contracten voor bepaalde tijd gedurende een periode van maximaal twee in plaats van drie jaar afsluiten. Alleen als er tussen twee contracten een periode van langer dan 6 maanden zit gaat de teller weer op nul en ontstaat er een nieuwe keten.

In de praktijk blijkt dat lang niet alle werkgevers van het inkorten van de termijn op de hoogte zijn en dat levert vervelende en kostbare situaties op. Na verloop van de termijn van twee jaar verandert het laatste contract vanzelf in een contract voor onbepaalde tijd en eindigt de arbeidsrelatie niet op het overeengekomen moment. Kosten en discussies zijn het gevolg. Beëindiging heeft dan veel meer voeten in de aarde met de bescherming die de werknemer dan geniet.

Met een paar goede modelcontracten voor uw situatie en een korte instructie hoe die te gebruiken houdt u rekening met de nieuwe ketenregeling. U heeft zo zicht op de termijn van de lopende contracten voor bepaalde tijd binnen uw bedrijf!

Wij doen die check graag voor u en adviseren hoe te handelen in die gevallen dat ongewild toch een contract voor onbepaalde tijd is ontstaan.

Contact

Neem voor een halfuur gratis advies telefonisch contact met ons op of vul ons formulier in.