Blogartikel

Ben ik aan een CAO gebonden?

Aangezien in een cao belangrijke zaken worden afgesproken – bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn en pensioen – is dit geen onbelangrijke vraag.
Let wel op; het onderstaande geldt in het algemeen. Wilt u zekerheid over uw specifieke situatie neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Een cao is van toepassing als:

– Werkgever en werknemer lid zijn van een van de cao-partijen.
– Dat in de arbeidsovereenkomst is afgesproken, dat is zo als een zogenaamd incorporatie beding is opgenomen.
– De cao algemeen verbindend is verklaard. Op de website van het ministerie van SZW kunt u zien of een cao algemeen verbindend is verklaard.

Werkgever lid, werknemer niet

Als de werkgever lid is van een cao-partij en de werknemer niet dan wordt het wat ingewikkelder. De werkgever is dan namelijk verplicht de cao na te leven maar wanneer hij dat niet doet kan de werknemer dit niet afdwingen. Ook niet bij de rechter.

Werkgever geen lid, werknemer wel

Andersom, dus als er sprake is van een ongebonden werkgever en een gebonden werknemer, is de cao niet van toepassing.

Incorporatiebeding

Een incorporatiebeding is een bepaling die is opgenomen in de arbeidsovereenkomst waarin staat dat een bepaalde cao van toepassing wordt verklaard

Algemeenverbindendverklaring

Een cao kan algemeen verbindend worden verklaard. Als dat gebeurd dan zijn werkgever en werknemer eraan gebonden, ook al zijn zij geen lid van een cao-partij. Een algemeenverbindendverklaring loopt altijd voor een vooraf vastgestelde periode. Het is zelfs in een aantal gevallen mogelijk om eventuele verkregen rechten te behouden nadat de AVV is verlopen. Of daar in uw specifieke geval sprake van is zoeken wij graag voor u uit.

Gedeeltelijke toepassing van een cao in de praktijk

Het komt nogal eens voor dat er geen cao van toepassing is maar de wekgever wel gedeeltelijk een cao toepast. Vaak worden dan de voor de werkgever gunstige bepalingen gevolgd en de voor de werknemer gunstige bepalingen niet. In dat geval kan bij de rechter worden afgedwongen dat ook de rest van de cao-bepalingen van toepassing is.

Verschillende soorten cao

Er bestaan 2 soorten cao’s: de branche- cao en de ondernemings- cao
De branche-cao geldt binnen een betreffende sector. Bijna alle branche-cao’s zijn algemeen verbindend verklaard. Een ondernemings-cao geldt binnen een bedrijf.

Uitzondering voor uitzendkrachten

Wanneer u als uitzendkracht voor een bedrijf werkt, valt u meestal niet onder de cao van dat bedrijf maar onder een eigen uitzend-cao.

Cao kan veel veranderen

Een cao kan veel veranderingen met zich mee brengen. Laat daarom altijd controleren of er in uw geval een cao van toepassing is. Wij zijn gespecialiseerd in cao-recht en adviseren of begeleiden u graag!

Vul ons formulier in of neem telefonisch contact met ons op voor een halfuur gratis juridisch advies.