Blogartikel

Ook bij gedeeltelijk ontslag heeft werknemer recht op een ontslagvergoeding

De Hoge Raad heeft op vrijdag 14 september 2018 bepaald dat een werknemer die gedeeltelijk ontslagen wordt recht heeft op een gedeeltelijke ontslagvergoeding.

Feiten

Een lerares met een fulltime dienstverband werd na twee jaar ziekte 44% arbeidsongeschikt verklaard. In goed overleg ontsloeg haar werkgever haar, om haar vervolgens weer voor 55% in dienst te nemen. Voor het deels beëindigde dienstverband (45%) vroeg werknemer om een transitievergoeding. De kantonrechter wees die vordering toe. Het Hof oordeelde in hoger beroep dat er geen sprake was van het beëindigen van een dienstverband (ECLI:NL:GHAMS:2017:752). Werknemer ging daartegen in cassatie bij de Hoge Raad.

Oordeel Hoge Raad, 14 september 2018 (ECLI:NL:HR:2018:1617)

De Hoge Raad overwoog dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst in gewijzigde vorm een gedeeltelijke beëindiging is. Daarom moet de school aan werknemer een evenredige transitievergoeding betalen.

De uitspraak is opmerkelijk, omdat het arbeidsrecht de begrippen “gedeeltelijk ontslag” en ‘gedeeltelijke transitievergoeding’ niet kent. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat wanneer een werknemer ten minste 20% minder gaat werken en deze verandering ‘naar redelijke verwachting’ zo zal blijven, de werkgever naar rato een transitievergoeding moet betalen.

Contact

Heeft u advies nodig of een vraag, neem dan voor een half uur kosteloos advies contact met ons op of vul ons formulier in.