Blogartikel

Ontslag statutair bestuurder in verband met het creëren van een angstcultuur

Een statutair bestuurder die binnen zijn organisatie een angst- en zwijgcultuur creëert, handelt ernstig verwijtbaar en kan op die grond ontslagen worden.

Rechtbank Overijssel, 18 juli 2018 (ECLI:NL:RBOVE:2018:2696)

Een recente casus bij de Rechtbank Overijssel betrof het ontslag van een statutair bestuurder die al dertig jaar in dienst was. In april 2017 vond er een personeelsbijeenkomst plaats, waarbij het personeel klaagde over een angst- en zwijgcultuur, een gevoel van intimidatie, een directieve stijl van leidinggeven waarbij tegenspraak niet werd geduld, management by fear, nepotisme en vriendjespolitiek. Dat leidde tot een intern onderzoek.

Op grond van het rapport werd de directeur door de Algemene vergadering van Aandeelhouders ontslagen. De statutair bestuurder stapte naar de rechter en vorderde een forse schadeloosstelling (transitievergoeding + billijke vergoeding + contractuele ontslagvergoeding).

Oordeel rechter: geen transitievergoeding, geen billijke vergoeding en geen contractuele ontslagvergoeding

De kantonrechter oordeelde dat werkgever niet ernstig verwijtbaar had gehandeld door bestuurder te ontslaan. De door bestuurder gecreëerde angstcultuur werd hem ernstig aangerekend. Hij had moeten inzien dat het niet goed ging en de bedrijfscultuur moeten verbeteren.

Vanwege de ernstige verwijten die de bestuurder met recht gemaakt konden worden, en de oorzaak voor beëindiging bij hem lag, zag de rechter geen grond hem enige vergoeding toe te kennen.

Verstoorde bedrijfscultuur vraagt om cultuurverandering

Een verstoorde bedrijfscultuur kan grote gevolgen hebben voor een onderneming. Werknemers raken gedemotiveerd of worden er zelfs ziek van. Het is dan noodzakelijk in te grijpen.

De ‘grootste’ mond in een managementteam of directie wordt vaak opmerkelijk lang geduld. Directief, autoritair, bot tegen collega’s en personeel, ze komen er vaak lang mee weg, simpel omdat iedereen bang is.

Met een goede aanpak van het personeel, de ondernemingsraad of de directie kan er goed tegen opgetreden worden, als men durft!

Met tactvol of stevig overleg of tactvol èn stevig aanpakken, zijn wij de specialist om bij zo’n impasse in directie of management in te schakelen.

Wij helpen de grens trekken wat juridisch kan en wat niet. Uit deze uitspraak blijkt hoezeer een directeur, behalve voor de cijfers, verantwoordelijk is voor de bedrijfscultuur die ook sociaal veilig is. Het is vaak simpel: een hoog verzuim is een belangrijke indicatie dat er iets moet gebeuren.

Contact

Heeft u advies nodig of een vraag, neem dan voor een half uur kosteloos advies contact met ons op of vul ons formulier in.