Blogartikel

Finale kwijting in een VSO: vaarwel concurrentiebeding!

Wordt er in de vaststellingsovereenkomst niets over een in de arbeidsovereenkomst opgenomen concurrentiebeding afgesproken, dan is het door de ‘finale kwijting’ niet meer geldig. Dit besloot de rechtbank Midden-Nederland op 11 januari 2019.

“Partijen verlenen elkaar over en weer finale kwijting”, deze passage komt terug in elke vaststellingsovereenkomst, maar let op: als over dit korte zinnetje niet goed wordt nagedacht kan het tot gevolg hebben dat uw oud-werknemer bij de concurrent in dienst treedt en er met uw klanten vandoor gaat.

In de arbeidsovereenkomst in dit geval stond een geheimhoudings- en een relatiebeding. Indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst is het raadzaam goed op te letten als de werkgever die bedingen (concurrentie-, relatie-, geheimhoudingsbeding) wil handhaven.

Finale kwijting, hoever gaat die?

In de vaststellingsovereenkomst stond: “Behoudens voor zover het de uitvoering van uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen betreft, hebben werkgever en werknemer met betrekking tot de arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan niets meer van elkaar te vorderen en verlenen zij elkaar finale kwijting”. Er stond niets over het geheimhoudings- en relatiebeding uit de arbeidsovereenkomst in de vaststellingsovereenkomst.

Werknemer verricht na ontslag vervolgens werkzaamheden voor klanten van zijn voormalig werkgever. Werkgever stapt naar de rechter en vordert veroordeling van werknemer om zijn werkzaamheden te staken en zijn contacten met de klanten van werkgever te verbreken, met een beroep op het relatie- en geheimhoudingsbeding.

Oordeel rechtbank Midden-Nederland, 11 januari 2019 (ECLI:NL:RBMNE:2019:210)

De kantonrechter overweegt dat juist omdat het relatie- en het geheimhoudingsbeding kunnen gelden in de periode na het einde van het dienstverband, deze expliciet door de werkgever tijdens de onderhandelingen en in de vaststellingsovereenkomst aan de orde moeten komen. Is dat niet het geval dan mag ervan uit worden gegaan dat deze onder de finale kwijting vallen. Daarbij komt dat er in de betreffende overeenkomst staat dat de finale kwijting niet alleen betrekking heeft op de beëindiging maar ook op de arbeidsovereenkomst.

De rechter oordeelt dat door het sluiten van de vaststellingsovereenkomst het geheimhoudings- en het relatiebeding zijn komen te vervallen en werkgever op de bedingen geen beroep meer kan doen.

Vaststellingsovereenkomst? Wij kijken deze voor u na

Indien werkgever wil dat de postcontractuele bedingen uit de arbeidsovereenkomst na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst blijven gelden, moet dit altijd in de onderhandeling worden meegenomen en in de vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd. Zo voorkomt u discussie achteraf.

Bent u werknemer en heeft u een concept vaststellingsovereenkomst ontvangen?

Laat een vaststellingsovereenkomst altijd nakijken door een advocaat. Er moet over veel punten nagedacht worden en vergissingen kunnen vervelende gevolgen hebben. Een vaststellingsovereenkomst kijken wij na voor een vast tarief van € 175,– inclusief btw. 

Contact

Heeft u vragen of wilt u een vaststellingsovereenkomst door ons laten nakijken? Neem dan contact met ons op of vul ons formulier in voor een half uur kosteloos advies.