Blogartikel

Gerechtvaardigd ontslag op staande voet: werknemer speelt vertrouwelijke informatie door aan concurrent

Het doorspelen van vertrouwelijke informatie kan leiden tot een gerechtvaardigd ontslag op staande voet. Dat oordeelde het Gerechtshof Amsterdam op 18 juli 2017 (ECLI:NL:GHAMS:2018:2966).

Feiten

Werknemer werkte als relatiemanager bij ABN AMRO en was ruim 16 jaar tot tevredenheid bij de bank in dienst.

De oud-leidinggevende van werknemer vertrok bij de bank en startte een enigszins concurrerend bedrijf, hij nam daarbij een paar collega’s van de ABN AMRO mee. Ook werknemer en oud-leidinggevende bleven contact houden. Af en toe stuurde werknemer uit loyaliteit e-mails met interessante informatie aan de populaire oud-leidinggevende. Oud-leidinggevende kon de bijlagen echter niet openen. Na verzoek stuurde werknemer ze niet nog eens door.

ABN AMRO ontdekte dat de werknemer vanuit zijn zakelijke account e-mails met vertrouwelijke informatie aan zijn oud-leidinggevende had doorgestuurd. Werknemer werd daarop door ABN AMRO op staande voet ontslagen.

Werknemer stapte vervolgens naar de kantonrechter.

Oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter oordeelde dat de werknemer in strijd handelde met de geheimhoudingsplicht (was opgenomen in de arbeidsovereenkomst) en met de binnen de bank geldende gedragsregels. Het ontslag op staande voet werd  in stand gehouden.

Werknemer ging vervolgens in hoger beroep.

Oordeel van het Gerechtshof

Het Gerechtshof Amsterdam onderschreef dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door het versturen van de concurrentiegevoelige informatie, ook al had hij gehandeld uit een gevoel van loyaliteit jegens zijn voormalig leidinggevende en niet met de enige intentie om ABN AMRO schade toe te brengen.

Het Hof achtte het ontslag op staande voet rechtvaardig. Van ABN AMRO kon namelijk in redelijkheid niet worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

In veel gevallen zal het doorspelen van vertrouwelijke informatie van een werkgever dus kunnen leiden tot een gerechtvaardigd ontslag op staande voet.

Commentaar

Deze zaak zit wel op het randje: een op zichzelf staande fout zonder enig belang is meestal niet genoeg voor ontslag op staande voet. Aan de onderbouwing in de ontslagbrief worden hoge eisen gesteld en dat had ABN AMRO in dit geval kennelijk goed gedaan.

Contact

Twijfelt u over het al dan niet geven van een ontslag op staande voet? Of bent u op staande voet ontslagen? Neem dan contact met ons op, een eerste halfuur advies is gratis.