Blogartikel

Rechtbank Rotterdam 11 juni 2019: deze werknemer met een alcoholverslaving mag niet ontslagen worden

Een alcoholverslaving is een ziekte. Tijdens ziekte geldt er een ontslagverbod. Werknemer die kampt met een alcoholverslaving mag daarom niet ontslagen worden. 

Feiten

Werknemer treedt in 1999 bij werkgever in dienst als vleesbewerker. Werknemer komt meerdere malen onder invloed van alcohol op het werk. Werkgever stelt werknemer daarom op non-actief en verzoekt de kantonrechter op 23 maart 2018 de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Werkgever benadrukt dat werknemer werkt met messen en gevaarlijke machines. Het gedrag van werknemer is volgens werkgever verwijtbaar, omdat werknemer meerdere malen bedrijfsregels heeft overtreden en niet alleen zichzelf, maar ook collega’s in gevaar heeft gebracht door in beschonken toestand te werken. Werknemer meldt zich pas op 13 april 2018 ziek en stelt dat het verzoek van werkgever moet worden afgewezen, omdat er sprake is van een opzegverbod tijdens ziekte.

Oordeel van de rechtbank Rotterdam, 11 juni 2018 (ECLI:NL:RBROT:2018:4576)

Werknemer heeft zich pas op 13 april 2018 ziekgemeld, terwijl het verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op 23 maart 2018 is ingediend. Om die reden is strikt genomen geen sprake van een opzegverbod tijdens ziekte, maar de kantonrechter overweegt dat dit een onredelijke uitkomst met zich mee zou brengen. Dit, omdat werknemer na een aangekondigde scheiding is teruggevallen in zijn verslaving. De psychiater stelt vast dat deze persoonlijke omstandigheid heeft geleid tot een forse alcoholproblematiek, waarbij werknemer minimaal 15/16 flesjes bier per dag drinkt. Werkgever heeft tijdens de zitting aangegeven dat werknemer vanaf april 2017 regelmatig naar alcohol rook. De kantonrechter neemt aan dat de alcoholverslaving vanaf dat moment als ziekte kan worden gekwalificeerd. Werknemer was tijdens het indienen van het verzoek dus al ziek, er is sprake van een opzegverbod. Werkgever had werknemer moeten ondersteunen en hulp moeten bieden in plaats van hem een sanctie op te leggen. Werkgever was immers op de hoogte van de privésituatie van werknemer en van zijn verstandelijke beperking. De kantonrechter volgt daarmee de beschikking van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 12 januari 2016 (ECLI:NL:GHARL:2016:139).

Het ontbindingsverzoek wordt afgewezen.

Werkgever: biedt een werknemer met een verslaving altijd steun en begeleiding

Indien werkgever bekend is met een (alcohol)verslaving van een werknemer, dient werkgever steun en begeleiding te bieden. Verslaving is een ziekte en dus moeten uw bedrijfsarts en de arbodienst erbij worden betrokken.

Let als werkgever op de signalen van een mogelijke verslaving. Bedenk goed wat de gevolgen van de verslaving kunnen zijn voor de werkzaamheden, de werknemer en voor collega’s. Is dat gevaarlijk, dan kan geschorst worden: de verslaafde werknemer wordt dus door het recht beschermd, maar dat is wel de uitzondering; daarvoor moest wel met een medische rapportage de verslaving worden aangetoond. In deze zaak speelde ook een rol dat er privéomstandigheden waren en dat het een man met beperkingen is.

Een werknemer die af en toe ‘bezopen’ op zijn werk komt, kan na waarschuwing wel worden ontslagen (al dan niet op staande voet) dat is immers geen ziekte, maar wangedrag.

Contact

Heeft u te maken met verslaving op de werkvloer of heeft u vermoedens? Overweegt u ontslag of wordt u ontslagen? Neem contact met ons op, of vul ons formulier in voor een half uur kosteloos advies.