Wekdienst voor het slapende dienstverband

Wekdienst voor het slapende dienstverband

De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 uitspraak gedaan over de toelaatbaarheid van het zogeheten slapende dienstverband. Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer geen loon meer doorbetaald krijgt, maar door de werkgever toch in dienst wordt gehouden om op deze manier de wettelijke transitievergoeding bij ontslag niet te hoeven betalen. Dit werd vaak gedaan doordat na twee jaar loondoorbetaling aan de arbeidsongeschikte werknemer de kosten voor kleine werkgevers al snel hoog opliepen nu er ook nog een transitievergoeding betaald zou moeten worden.

Aan de mogelijkheid om de transitievergoeding langer te ontwijken is nu echter een einde gekomen. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat op een werkgever – op grond van goed werkgeverschap – de verplichting rust het verzoek van de arbeidsongeschikte om de arbeidsovereenkomst te beëindigen in te willigen. Ingevolge moet de wettelijke transitievergoeding aan de werknemer betaald worden. Die beslissing staat in verband met de Regeling compensatie transitievergoeding die op 1 april 2020 in werking treedt.
Werkgevers kunnen vanaf dat moment bij het UWV een aanvraag indienen voor de compensatie bij ontslag wegens langdurige ziekte. De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Als de werkgever de werknemer na het slapende dienstverband ontslaat, dan telt de duur van het slapend dienstverband ook mee voor de hoogte van de transitievergoeding. De opgebouwde transitievergoeding tijdens de periode van het slapend dienstverband wordt niet gecompenseerd. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat de wetgever af wil van de slapende dienstverbanden.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen mogelijk wanneer er sprake is van een gerechtvaardigd belang van de werkgever om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een reëel uitzicht op re-integratie. Het in dienst houden van een werknemer omdat de AOW-leeftijd bijna bereikt is, kwalificeert niet als een gerechtvaardigd belang. In die situatie kan de claim voor de werknemer erg hoog oplopen!

Contact

Heeft u een vraag over het slapend dienstverband? Bel ons of vul ons formulier in voor een halfuur kosteloos juridisch advies.