Waardevolle informatie HR & arbeidsrechtpraktijk, 15 november 2018 netwerkbijeenkomst Qisolute Advocaten

Waardevolle informatie HR & arbeidsrechtpraktijk, 15 november 2018 netwerkbijeenkomst Qisolute Advocaten

Uw inzet is gericht op rechtvaardige oplossingen, nette regelingen, niet te kostbaar, zonder procedures. Hoe bereiken we dat het best in arbeidszaken?

Qisolute Advocaten organiseert op donderdag 15 november 2018 van 16:30 tot 19:00 uur een netwerkbijeenkomst rond het thema “hoe regel je arbeidszaken effectief, integer en respectvol?” Evalueer dan met ons en uw collega’s wat u tegenkomt sinds de inwerkingtreding van de WWZ in 2015.

Wij bieden daarbij op deze avond waardevolle en compacte informatie over de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (2020 in werking). U krijgt goede tips hoe nu al op deze wet in te spelen. Belangrijke punten WAB: wijzigingen transitievergoeding, verlenging proeftijd, verdere gelijkschakeling ‘payroll’ medewerker en medewerker met arbeidsovereenkomst.

Wij bieden op deze avond een platform voor HR-professionals en ondernemers om met elkaar in contact te komen en kennis en ervaringen in HR en arbeidszaken uit te wisselen. Neemt u uw ervaringen mee, dan zorgen zij voor een drankje en een hapje.

Graag zien wij u op donderdag 15 november 2018 vanaf 16:30 uur bij ons op kantoor aan de Plantage 7 te Leiden. Onze netwerkbijeenkomsten zijn voor maximaal 20 personen.

Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Graag horen wij of wij u kunnen verwelkomen!

Met vriendelijke groet,

Qisolute Advocaten, arbeidsrecht, ondernemingsrecht