Wilt u meer dan de transitievergoeding bij ontslag?

Transitievergoeding

Ontslag aangezegd? Per 1 juli 2015 heeft u tenminste  recht op een transitievergoeding!

Transitievergoeding of ontslagvergoeding?

Met de wet WWZ is per 1 juli 2015 de transitievergoeding geïntroduceerd. Als uw werkgever toestemming krijgt van de kantonrechter of het UWV om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen is de transitievergoeding, wanneer u tenminste twee jaar in dienst bent geweest, altijd verschuldigd.

Ook als u instemt met beëindiging op initiatief van werkgever heeft u recht op de transitievergoeding naast de ww.
In sommige gevallen is de transitievergoeding het maximaal haalbare maar slim onderhandelen leidt in de overige gevallen vaak  tot een significant hogere ontslagvergoeding. De advocaten van Qisolute staan u gedurende deze onderhandelingen bij voor het optimale resultaat. Dat wil zeggen: een ontslagvergoeding die hoger ligt dan de transitievergoeding, meestal zonder rechtszaak.

Formule transitievergoeding: één derde in plaats van één maandsalaris per dienstjaar!

Hoofdregel bij (tenminste 2 jaar in dienst) is 1/6de maandsalaris per elk half dienstjaar over de eerste 10 jaar van uw arbeidsovereenkomst en 1/4de maandsalaris per half dienstjaar dat u langer dan 10 jaar in dienst bent geweest. Bent u bij ontslag:

–    50 jaar of ouder; en

–    minstens 10 jaar in dienst geweest; en

–    werkt u bij een bedrijf met meer dan 25 werknemers;

dan geldt vanaf het 50ste levensjaar 1/2 maandsalaris per elk half dienstjaar. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 81.000,– of 1 jaarsalaris, als dat hoger is.

Bevoegdheid rechter en UWV

Als u niet instemt met ontslag moet uw werkgever zich met een ontslagaanvraag wenden tot de kantonrechter of het UWV. Dat is vaak een forse drempel. Hoofdregel: wanneer de kantonrechter of het UWV een ontslagaanvraag:

– afwijst blijft de werknemer in dienst

– toewijst is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd

Het ontslag kan alleen toegewezen worden als de werkgever een redelijke grond voor ontslag kan aantonen en u niet herplaatsbaar bent. In het huidig recht wijst de rechter ontbindingsverzoeken vaak af omdat de werkgever geen goed dossier heeft opgebouwd. De rechter kan wel een hogere vergoeding toewijzen indien de werkgever bij het aansturen op beëindiging ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De ruimte daarvoor is met een uitspraak van de Hoge Raad van 30 juni 2017 flink verruimd. Het is ons specialisme om die ruimte voor u optimaal te benutten.

Onderhandelingsruimte?

In de onderhandeling met uw werkgever onderbouwen wij, aan de hand van de relevante feiten en documenten, zo goed mogelijk dat er geen redelijke grond is voor ontslag of dat er wel degelijk herplaatsingsmogelijkheden zijn. De werkgever moet kiezen: of een hogere ontslagvergoeding of het risico nemen dat de ontslagaanvraag wordt afgewezen.

Is het behoud van uw baan belangrijker dan een hoge ontslagvergoeding dan zetten wij in op afwijzing. De concrete strategie wordt samen met u bepaald op basis van uw omstandigheden en uw belangen. Wij brengen de zaken meestal met goed onderhandelen tot een goed einde.

In uitzonderingsgevallen starten wij een procedure tegen werkgevers die ernstig verwijtbaar handelen of zonder reden op non-actief stellen of erger, op staande voet ontslag hebben gegeven.

Heeft u vragen over de transitievergoeding? Bel Qisolute voor een halfuur gratis advies.

Jan Floris Holsteijn

Jan Floris Holsteijn

Advocaat & Mediator

Janfloris@qisolute.nl

06 - 50 66 71 29

Bastiaan Meijer

Bastiaan Meijer

Advocaat

Bastiaan@qisolute.nl

06 - 17 33 55 15

Senna Asbai

Senna Asbai

Juridisch medewerkster

Senna@qisolute.nl
Juliet van Dijk

Juliet van Dijk

Juridisch medewerkster

Juliet@qisolute.nl

 

Telefoonnummer kantoor: 071-516 48 88

Algemeen e-mailadres: info@qisolute.nl