Wilt u meer dan de transitievergoeding bij ontslag?

Transitievergoeding

Ontslag aangezegd? Per 1 juli 2015 heeft u tenminste recht op een transitievergoeding!

Transitievergoeding of ontslagvergoeding?

Met de wet WWZ is per 1 juli 2015 de transitievergoeding geïntroduceerd. Als uw werkgever toestemming krijgt van de kantonrechter of het UWV om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen is de transitievergoeding verschuldigd. Ook als u instemt met beëindiging op initiatief van werkgever heeft u recht op de transitievergoeding naast de ww.
In sommige gevallen is de transitievergoeding het maximaal haalbare, maar slim onderhandelen leidt in de overige gevallen vaak tot een significant hogere ontslagvergoeding. De advocaten van Qisolute staan u gedurende deze onderhandelingen bij voor het optimale resultaat. Dat wil zeggen: een ontslagvergoeding die hoger ligt dan de transitievergoeding, meestal zonder rechtszaak.

Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab)

Per 1 januari 2020 treedt de Wab in werking. Deze Wab heeft verschillende gevolgen voor uw transitievergoeding:

  • De transitievergoeding is verschuldigd vanaf dag 1 van het dienstverband, in plaats van na twee jaar dienstverband. Dit geldt zelfs bij beëindiging tijdens de proeftijd.
  • De berekening van de transitievergoeding is aangepast naar 1/3emaandsalaris voor ieder kalenderjaar dat uw arbeidsovereenkomst heeft geduurd.
  • Voor 1 januari 2020 bestond er een aparte formule voor de berekening van de transitievergoeding van werknemers die 50 jaar of ouder zijn en een dienstverband hebben van minimaal tien jaar. Deze berekening, die hoger uitviel, is komen te vervallen.

Formule transitievergoeding

Zoals hiervoor al werd genoemd gelden sinds 1 januari 2020 nieuwe regels met betrekking tot de formule van de transitievergoeding. U heeft nu recht op 1/3emaandsalaris voor ieder kalenderjaar dat uw arbeidsovereenkomst heeft geduurd en een evenredig deel voor de periode dat uw arbeidsovereenkomst korter dan een kalenderjaar heeft geduurd. De transitievergoeding bedraagt nog steeds maximaal € 81.000, — of een jaarsalaris, indien dat hoger is. Als de ontslaggronden juridisch geen hout snijden realiseren wij voor werknemers een veelvoud in de transitievergoeding.

Bevoegdheid rechter en UWV

Als u niet instemt met ontslag moet uw werkgever zich met een ontslagaanvraag wenden tot de kantonrechter of het UWV. Dat is vaak een forse drempel. Hoofdregel: wanneer de kantonrechter of het UWV een ontslagaanvraag:

– afwijst blijft de werknemer in dienst;

– toewijst is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd.

Het ontslag kan alleen toegewezen worden als de werkgever een redelijke grond voor ontslag kan aantonen en u niet herplaatsbaar bent. In het huidig recht wijst de rechter ontbindingsverzoeken vaak af omdat de werkgever geen goed dossier heeft opgebouwd. De rechter kan wel een hogere vergoeding toewijzen indien de werkgever bij het aansturen op beëindiging ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De ruimte daarvoor is met een uitspraak van de Hoge Raad van 30 juni 2017 flink verruimd. Het is ons specialisme om die ruimte voor u optimaal te benutten.

Onderhandelingsruimte?

In de onderhandeling met uw werkgever onderbouwen wij, aan de hand van de relevante feiten en documenten, zo goed mogelijk dat er geen redelijke grond is voor ontslag of dat er wel degelijk herplaatsingsmogelijkheden zijn. De werkgever moet kiezen: of een hogere ontslagvergoeding of het risico nemen dat de ontslagaanvraag wordt afgewezen.

Is het behoud van uw baan belangrijker dan een hoge ontslagvergoeding dan zetten wij in op afwijzing. De concrete strategie wordt samen met u bepaald op basis van uw omstandigheden en uw belangen. Wij brengen de zaken meestal met goed onderhandelen tot een goed einde.

In uitzonderingsgevallen starten wij een procedure tegen werkgevers die ernstig verwijtbaar handelen of zonder reden op non-actief stellen of erger, op staande voet ontslag hebben gegeven.

Heeft u vragen over de transitievergoeding? Bel ons of vul ons formulier in voor een halfuur kosteloos advies binnen 24 uur.

Jan Floris Holsteijn

Jan Floris Holsteijn

Advocaat & Mediator

Janfloris@qisolute.nl

06 - 50 66 71 29

Bastiaan Meijer

Bastiaan Meijer

Advocaat

Bastiaan@qisolute.nl

06 - 17 33 55 15

Senna Asbai

Senna Asbai

Juridisch medewerkster

Senna@qisolute.nl

Juliet van Dijk

Juliet van Dijk

Juridisch medewerkster

Juliet@qisolute.nl

 

Telefoonnummer kantoor: 071-516 48 88

Algemeen e-mailadres: info@qisolute.nl