Ontslag is goedkoper geworden door de transitievergoeding

Transitievergoeding

Met een goed opgebouwd dossier, vermijd u een hoge ontslagvergoeding!

Transitievergoeding

Met de wet WWZ is per 1 juli 2015 de transitievergoeding geïntroduceerd. Sinds 1 januari 2020 gelden nieuwe regels met betrekking tot de formule van de transitievergoeding. Een werknemer heeft nu recht op 1/3emaandsalaris voor ieder kalenderjaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd en een evenredig deel voor de periode dat de arbeidsovereenkomst korter dan een kalenderjaar heeft geduurd.

Bevoegdheid rechter en UWV

Als uw werknemer niet instemt met ontslag heeft u toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen. De hoofdregel is dat wanneer de kantonrechter of het UWV een ontslagaanvraag:

– afwijst de werknemer in dienst blijft;

– toewijst u aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd bent. Het ontslag wordt alleen toegewezen als u een redelijke grond voor ontslag aantoont en de werknemer niet herplaatsbaar is.

Omdat de rechter met de invoering van het nieuwe ontslagrecht niet meer de bevoegdheid heeft te ontbinden met toekenning van een fikse vergoeding zal een ontbindingsverzoek van het dienstverband sneller worden afgewezen.

Belang dossieropbouw

Meer dan ooit is dossieropbouw dan ook van doorslaggevend belang. Toe- of afwijzing valt en staat bij de sterkte van het dossier. Als u duidelijk kunt onderbouwen waarom de arbeidsovereenkomst beëindigd dient te worden heeft u een sterke onderhandelingspositie en komt sneller een gunstige regeling tot stand. Ook een rechtszaak kunt u dan met vertrouwen tegemoetzien. Inzet is om niet (veel) meer kwijt te zijn dan de transitievergoeding.

Onze ervaring leert dat veel werkgevers juist geen goed dossier hebben opgebouwd. Wij geven regelmatig professionele begeleiding bij het goed documenteren van disfunctioneren of ernstige fouten. Met enige afstand zien wij ook vaak mogelijkheden waar u als werkgever die ‘van dichtbij’ niet zo makkelijk ziet. Onze inzet leidt vrijwel altijd tot een schikking die onze cliënt meevalt en die door de werknemer redelijk wordt gevonden.

Heeft u vragen over de transitievergoeding, een ontslagdossier of wil u weten wat een redelijke grond is? Bel Qisolute!

Jan Floris Holsteijn

Jan Floris Holsteijn

Advocaat & Mediator

Janfloris@qisolute.nl

06 - 50 66 71 29

Bastiaan Meijer

Bastiaan Meijer

Advocaat

Bastiaan@qisolute.nl

06 - 17 33 55 15

Senna Asbai

Senna Asbai

Juridisch medewerkster

Senna@qisolute.nl

Juliet van Dijk

Juliet van Dijk

Juridisch medewerkster

Juliet@qisolute.nl

 

Telefoonnummer kantoor: 071-516 48 88

Algemeen e-mailadres: info@qisolute.nl