Ontslag is goedkoper geworden door de transitievergoeding

Transitievergoeding

Met introductie van de transitievergoeding in het nieuwe ontslagrecht (WWZ) kost ontslag minder geld. Tenminste, wanneer u een goed dossier heeft opgebouwd!

Transitievergoeding

Vul voor een gratis halfuur advies dit formulier in of bel ons op: 071-5164888

Met de wet WWZ is per 1 juli 2015 de transitievergoeding geïntroduceerd. Waar de kantonrechtersformule uitging van grofweg één maandsalaris per dienstjaar bent u met de transitievergoeding nog maar één derde maandsalaris per dienstjaar verschuldigd. Nadeel van de nieuwe wetgeving voor u als werkgever is dat u alleen toestemming voor ontslag krijgt als u met een sterk dossier aan toont dat de werknemer niet herplaatsbaar is en dat er een redelijke grond voor het ontslag is.

Bevoegdheid rechter en UWV

Als uw werknemer niet instemt met ontslag heeft u toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen. De hoofdregel is dat wanneer de kantonrechter of het UWV een ontslagaanvraag:

– afwijst de werknemer in dienst blijft;

– toewijst u aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd bent. Het ontslag wordt alleen toegewezen als u een redelijke grond voor ontslag aantoont en de werknemer niet herplaatsbaar is.

Omdat de rechter met de invoering van het nieuwe ontslagrecht niet meer de bevoegdheid heeft te ontbinden met toekenning van een fikse vergoeding zal een ontbindingsverzoek van het dienstverband sneller worden afgewezen.

Belang dossieropbouw

Meer dan ooit is dossieropbouw dan ook van doorslaggevend belang. Toe- of afwijzing valt en staat bij de sterkte van het dossier. Als u duidelijk kunt onderbouwen waarom de arbeidsovereenkomst beëindigd dient te worden heeft u een sterke onderhandelingspositie en komt sneller een gunstige regeling tot stand. Ook een rechtszaak kunt u dan met vertrouwen tegemoetzien. Inzet is om niet (veel) meer kwijt te zijn dan de transitievergoeding.

Onze ervaring leert dat veel werkgevers juist geen goed dossier hebben opgebouwd. Wij geven regelmatig professionele begeleiding bij het goed documenteren van disfunctioneren of ernstige fouten. Met enige afstand zien wij ook vaak mogelijkheden waar u als werkgever die ‘van dichtbij’ niet zo makkelijk ziet. Onze inzet leidt vrijwel altijd tot een schikking die onze cliënt meevalt en die door de werknemer redelijk wordt gevonden.

Heeft u vragen over de transitievergoeding, een ontslagdossier of wil u weten wat een redelijke grond is in het nieuwe ontslagrecht (WWZ)? Bel Qisolute

Jan Floris Holsteijn

Jan Floris Holsteijn

Advocaat & Mediator

Janfloris@qisolute.nl

06 - 50 66 71 29

Bastiaan Meijer

Bastiaan Meijer

Advocaat

Bastiaan@qisolute.nl

06 - 17 33 55 15

Senna Asbai

Senna Asbai

Juridisch medewerkster

Senna@qisolute.nl
Juliet van Dijk

Juliet van Dijk

Juridisch medewerkster

Juliet@qisolute.nl

 

Telefoonnummer kantoor: 071-516 48 88

Algemeen e-mailadres: info@qisolute.nl