Tarieven in overleg

Tarieven

 

Onze tarieven

Wij stellen ons tot doel u maximaal te ontzorgen, op meer dan alleen het juridische vlak. Vandaar dat wij willen voorkomen dat u zich zorgen maakt over onze factuur. Wij maken op voorhand heldere afspraken met u zodat u weet waar u aan toe bent. Daar hoort ook bij dat u maandelijks goed gespecificeerde facturen van ons ontvangt.

Tarieven voor juridisch advies

Wij rekenen de helft (!) van wat de “Zuidas-kantoren” rekenen, terwijl wij minimaal even hard werken aan een optimale financiële uitkomst, en daarnaast rust en zekerheid bieden. Bij onze anders-dan-anders aanpak past ook dat wij niet werken met standaardtarieven. Ook wat dat betreft kijken we samen met u naar wat het beste bij u en uw situatie past. U heeft daarbij de volgende mogelijkheden:

*          Uurtarief.

Welk tarief toepasselijk is hangt af van het belang van de zaak, de ervaring van de behandelend jurist en vaak ook van het door ons behaalde resultaat. Zoals gezegd maken wij op voorhand duidelijke afspraken met u over de in uw geval te hanteren tarieven. De aan uw zaak bestede uren worden nauwkeurig geregistreerd en vindt u gespecificeerd bij uw factuur.

*          No cure, less pay

Op basis van de voor ons geldende regels mogen wij met u geen afspraken maken op basis van “no cure, no pay”. Wel kunnen wij van tevoren met u afspreken dat wij ons tarief afhankelijk stellen van het behaalde resultaat. Vraagt een zaak heel veel inzet dan nemen wij risico door de facturen voorlopig -soms verregaand- te matigen tot het resultaat bekend is, zodat doorzetten van de zaak haalbaar is en de kosten in redelijke verhouding staan tot dat resultaat. Valt dat tegen dan hanteren wij een gematigd uurtarief en boeken wij succes dan wordt het hogere uurtarief in rekening gebracht.

*          Fixed Fee

Met onze jarenlange ervaring is het in veel gevallen mogelijk een goede inschatting te maken van het aantal uren dat wij denken met uw zaak bezig te zijn. Als dat het geval is en u daar prijs op stelt dan maken wij met u een vaste prijsafspraak voor het hele traject. Zo weet u waar u aan toe bent en komt u niet aan het einde van de rit voor verrassingen te staan.

*          Mixed Fee

Als de aard van uw probleem en de daarmee samenhangende oplossing zich daartoe lenen is het ook mogelijk een combinatie van fixed fee en uurtarief af te spreken.
 

Tarieven voor overige diensten


*          Mediation, coaching en conflictregie

Onze anders-dan-anders aanpak brengt mensen bij elkaar en maakt samenwerking effectief. Ver boven wat mensen durven te verwachten. Wij adviseren directies onderling, bestuurders en medezeggenschaps- of ondernemingsraad, en ook ondernemingsraden zelf over hun positie en hoe ze die kunnen versterken. Daarnaast begeleiden wij particulieren in het zichtbaar krijgen van niet-effectieve gedragspatronen om zo rust en rede in de communicatie te brengen.
Afhankelijk van de behoefte maken wij met u vooraf afspraken over ons tarief voor bijvoorbeeld een of meerdere dagde(e)l(en).  Ook hier geldt voor de kosten: “no surprises”.  

Abonnement “ Key to Solutions”  

“Key to Solutions”: sleutel tot gerust ondernemerschap.

In onze praktijk merken wij steeds vaker dat ondernemers te lang doorlopen met een knagend probleem. Zij vinden dan de stap naar een advocaat prematuur en ongewild kost het probleem steeds meer energie. Om de drempel naar ons advies te verlagen zodat u sneller de telefoon pakt en eerder bevrijd bent van uw zorgen hebben wij deze abonnementsvorm in het leven geroepen.

Ons abonnement “Key to Solutions” biedt u hands on advies. Op tijd en voor een vast laag tarief. Voor een vast bedrag per kwartaal geven wij antwoorden op dagelijkse juridische vragen en overleg en een eerste advies in nieuwe kwesties die meer aandacht vragen.

Als vaste relatie krijgt u als u kiest voor dit abonnement 3 uur juridisch advies van ons. Een “rechtsbijstandverzekering” maar dan met advies van goede advocaten. Daarnaast krijgt u als abonnee, wanneer u in een kwartaal meer dan 3 uur advies nodig heeft, de garantie dat ons gemiddeld uurtarief daarbij niet boven € 180, — (ex btw) komt, ook wanneer inzet van seniorpartners wenselijk is.

Goed, tijdig gebruik van onze expertise en sneller even contact met ons opnemen maken dat problemen in een eerder stadium worden gesignaleerd en zo effectief en op tijd aangepakt worden.

Uw organisatie en u als ondernemer zijn zo financieel beter uit. Wij sturen tijdig bij. Conflicten escaleren in de meeste gevallen niet of veel minder, waardoor uw kosten lager zullen zijn. En onze voldoening is groter: voorkomen is namelijk ook leuker dan genezen. De risico’s van uw bedrijfsvoering worden met het “Key to Solutions” abonnement sterk beperkt. Minder kosten en minder zorgen. Ook dat is sociaal duurzaam ondernemen.  

Algemene Voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden altijd van toepassing. U vindt onze algemene voorwaarden hier.

Jan Floris Holsteijn

Jan Floris Holsteijn

Advocaat & Mediator

Janfloris@qisolute.nl

06 - 50 66 71 29

Bastiaan Meijer

Bastiaan Meijer

Advocaat

Bastiaan@qisolute.nl

06 - 17 33 55 15

Senna Asbai

Senna Asbai

Juridisch medewerkster

Senna@qisolute.nl

Juliet van Dijk

Juliet van Dijk

Juridisch medewerkster

Juliet@qisolute.nl

 

Telefoonnummer kantoor: 071-516 48 88

Algemeen e-mailadres: info@qisolute.nl