Schorsing of non-actiefstelling? Wij adviseren werknemers

Schorsing

Qisolute helpt bij schorsing, non-actiefstelling, verdenking van fraude of sexual harassment

Bent u geschorst, op non-actief gesteld of heeft uw werkgever een time-out opgelegd? Aarzel niet, win juridisch advies in en ga op korte termijn in verweer.

Een schorsing is aan de orde als ernstig wordt overwogen om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen. Daarbij geldt dat terugkeer op uw werk moeilijker wordt des te langer u thuis zit. Collega’s zullen bij schorsing denken ‘waar rook is, is vuur’. Uw werkgever vreest gezichtsverlies als er op teruggekomen wordt. Het is dan ook noodzakelijk om snel te reageren, vast te stellen wat er echt aan de hand is én vooral bespreekbaar te maken waar het vertrouwen is beschadigd.

Bent u geschorst i.v.m. een onderzoek naar fraude of sexual harrassment? Dan moet daarbij niet worden afgewacht maar moet zo gestuurd worden dat uw kant van de zaak op tijd wordt belicht.

Rechtspraak: schorsing is een ingrijpende maatregel die alleen door zwaarwegende gronden wordt gerechtvaardigd

In het algemeen geldt dat schorsing alleen is toegestaan als uw werkgever zwaarwegende gronden heeft om u niet meer op het werk toe te laten. Als reden voor schorsing voldoet niet dat uw werkgever toch al van plan is de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Er moet sprake zijn van een situatie waarin van uw werkgever in redelijkheid niet verlangd kan worden u nog toe te laten tot het werk. Kantonrechters oordelen niet snel dat daar sprake van is.

Praktijk: lange schorsing leidt meestal tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Het kan niet vaak genoeg benadrukt worden dat u bij een schorsing echt direct, juridisch advies moet inwinnen om zich goed te kunnen verweren. Het onderbouwd bezwaar tegen de schorsing moet één of twee dagen later al bij uw werkgever op de mat liggen. En er moet getracht worden direct open overleg te krijgen over wat er speelt.

Terwijl u thuis zit kan bij uw collega’s en/of zakenrelaties de indruk ontstaan dat u iets verwijtbaars heeft gedaan. Wij zien regelmatig dat beschuldigingen niet hard gemaakt kunnen worden maar dat toch ontslag volgt omdat door de afwezigheid een voldongen feit is ontstaan en geruchten voor waar worden aangenomen door collega’s. Hoe langer u thuis zit hoe langer geruchten en onwaarheden over u verspreid kunnen worden of kan er onderzoek gestart worden waartegen u zich niet kunt verweren. Daardoor wordt terugkeer lastig en krijgt uw werkgever meer belang bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

Schorsing vanwege fraude of sexual harrassment?

Qisolute adviseert bij verdenking van fraude, ongewenste relaties op het werk of sexual harrassment. Wij hebben daarin ervaring. Niet alleen in het bijstaan van werknemers maar ook als lid van klachtencommissies waarin dergelijke zaken worden behandeld. Zorgvuldig, liefst snel, uitzoeken wat er echt gebeurd is en de communicatie (die vaak stilvalt) weer vlot trekken is essentieel.

Heeft u vragen over schorsing? Bel ons of vul ons formulier in voor een halfuur kosteloos advies binnen 24 uur.

Jan Floris Holsteijn

Jan Floris Holsteijn

Advocaat & Mediator

Janfloris@qisolute.nl

06 - 50 66 71 29

Bastiaan Meijer

Bastiaan Meijer

Advocaat

Bastiaan@qisolute.nl

06 - 17 33 55 15

Senna Asbai

Senna Asbai

Juridisch medewerkster

Senna@qisolute.nl

Juliet van Dijk

Juliet van Dijk

Juridisch medewerkster

Juliet@qisolute.nl

 

Telefoonnummer kantoor: 071-516 48 88

Algemeen e-mailadres: info@qisolute.nl