Reorganisatie

reorganisatie

Advies over reorganisaties en collectief ontslagrecht

Een reorganisatie is een ingrijpende verandering in een organisatie. Goede voorbereiding is organisatorisch en arbeidsrechtelijk onmisbaar. Als er een ondernemingsraad (of werknemersvertegenwoordiging) is, dan moet deze om advies gevraagd worden. De bedrijfseconomische omstandigheden moeten in kaart worden gebracht en er moet worden besloten welke werknemers wel of niet ontslagen moeten worden. Daarbij moeten verschillende afwegingen gemaakt worden: bedrijfsbelang, persoonlijke voorkeuren en de regels voor afspiegeling.

Informatievoorziening en onderhandelingen

In dit traject is het goed informeren van de werknemers cruciaal en, wanneer die er is, afgestemd met de Ondernemingsraad. Doordachte communicatie is minstens zo belangrijk om een reorganisatie goed te regelen als juridische kennis. Akkoord gaan met de teleurstelling van een ontslag gaat een stuk makkelijker wanneer de medewerkers de beweegredenen begrijpen en de onderbouwing eerlijk en duidelijk is.

Ook moeten er keuzes gemaakt worden over de systematiek: Wordt er op kwaliteit en geschiktheid geselecteerd? Hoe kunnen de (beperkte) juridische mogelijkheden daarvoor worden benut? Hoe worden de medewerkers ingedeeld voor de afspiegeling, waarmee wordt bepaald wie er vertrekken? Hoe wordt een sociaal plan met vertrekregeling vastgesteld? Met wie wordt dat onderhandeld en gecommuniceerd, zodat er maximaal draagvlak voor ontstaat?

Waar wij trots op zijn, is dat de door ons begeleide onderhandelingen steeds in relatieve rust, deskundig en respectvol zijn verlopen.

Blijvende werknemers moeten goed begeleid worden

Ook de blijvende werknemers moeten niet worden vergeten en goed worden geïnformeerd en begeleid. Dat zij (nu) niet ontslagen worden, neemt niet weg dat onzekerheid (over een mogelijk ontslag in de toekomst) is aangewakkerd.
Informatievoorziening (afgestemd met de OR) is ook voor wie blijft essentieel. Dat voorkomt dat de productiviteit tijdens en na een reorganisatie afneemt.

Onze bijdrage in een reorganisatietraject

Of wij nou de werkgever of de ondernemingsraad bijstaan, de inzet is een zorgvuldig, integer en respectvol proces te creëren. Het beste advies over de juridische mogelijkheden en de rechtspositie in de medezeggenschap is duidelijkheid verschaffen over de bevoegdheden en mogelijkheden van de ondernemingsraad. Zeer goede begeleiding, zodat een transparant, effectief en zakelijk traject wordt doorlopen met een hoge acceptatie en een korte doorlooptijd. Daar komt bij dat dit geïntegreerd werken op het juridische, beleidsmatige en communicatieve vlak de betrokkenen zeer veel voldoening geeft en dat geldt ook voor ons.

Individueel advies aan werknemers

Omdat wij ook regelmatig werknemers bijstaan die worden geconfronteerd met een reorganisatie, hebben wij ook oog voor die belangen. In het advies aan de individu staat voorop of die op goede gronden als ‘vertrekker’ is aangewezen, of er goed is afgespiegeld en of de vertrekregeling goed is berekend. Door deze punten ter discussie te stellen kan de baan soms toch behouden worden of kan een betere regeling worden afgedwongen of (beter nog) onderhandeld. Ook zien we vaak individuele ontslagen die net vóór een reorganisatie worden geforceerd.

Contact

Bent u voornemens te reorganiseren? Heeft u vragen over een reorganisatie of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem contact met ons op of vul ons formulier in voor een halfuur kosteloos advies binnen 24 uur.

Jan Floris Holsteijn

Jan Floris Holsteijn

Advocaat & Mediator

Janfloris@qisolute.nl

06 - 50 66 71 29

Bastiaan Meijer

Bastiaan Meijer

Advocaat

Bastiaan@qisolute.nl

06 - 17 33 55 15

Senna Asbai

Senna Asbai

Juridisch medewerkster

Senna@qisolute.nl

Juliet van Dijk

Juliet van Dijk

Juridisch medewerkster

Juliet@qisolute.nl

 

Telefoonnummer kantoor: 071-516 48 88

Algemeen e-mailadres: info@qisolute.nl